10 Lamden แล้วก็ เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ราคา 10 Lamden แล้วก็ เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 1.68 AED.

ราคาเท่าไหร่ 10 TAU ใน AED?

08 11, 2020
10 TAU = 1.68 AED
▼ -5.45 %
10 AED = 59.6469 TAU
1 TAU = 0.17 AED

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 10 TAU ใน AED

สถิติค่าใช้จ่าย 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.61 AED
ขีดสุด 1.86 AED
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1.18 AED
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.4 AED
ขีดสุด 1.86 AED
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.77 AED
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.35 AED
ขีดสุด 1.86 AED
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.69 AED

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 TAU แล้วก็ AED ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 10 Lamden ต่อต้าน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปลี่ยนโดย 89.95% (0.88 AED — 1.68 AED)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 TAU แล้วก็ AED ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Lamden ต่อต้าน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปลี่ยนโดย 236.99% (0.5 AED — 1.68 AED)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 TAU แล้วก็ AED ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Lamden ต่อต้าน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปลี่ยนโดย 279.18% (0.44 AED — 1.68 AED)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 TAU แล้วก็ AED ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Lamden ต่อต้าน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปลี่ยนโดย 279.18% (0.44 AED — 1.68 AED)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 TAU ใน AED

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 10 Lamden (TAU) ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 Lamden (TAU) ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ราคาโดยประมาณของ 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 1.71 AED ▲ 2.29 %
13/08 1.47 AED ▼ -14.33 %
14/08 1.19 AED ▼ -19.08 %
15/08 1.17 AED ▼ -1.94 %
16/08 1.37 AED ▲ 17.63 %
17/08 1.44 AED ▲ 5.18 %
18/08 1.69 AED ▲ 16.91 %
19/08 1.7 AED ▲ 0.86 %
20/08 1.62 AED ▼ -4.66 %
21/08 1.69 AED ▲ 4.26 %
22/08 2.12 AED ▲ 25.28 %
23/08 2.02 AED ▼ -4.61 %
24/08 2.25 AED ▲ 11.14 %
25/08 2.48 AED ▲ 10.57 %
26/08 2.35 AED ▼ -5.39 %
27/08 2.15 AED ▼ -8.62 %
28/08 2.29 AED ▲ 6.8 %
29/08 2.55 AED ▲ 11.23 %
30/08 3.08 AED ▲ 20.69 %
31/08 3.32 AED ▲ 8.02 %
01/09 3.31 AED ▼ -0.39 %
02/09 3.26 AED ▼ -1.53 %
03/09 3.34 AED ▲ 2.55 %
04/09 3.28 AED ▼ -2.04 %
05/09 2.94 AED ▼ -10.21 %
06/09 2.68 AED ▼ -8.87 %
07/09 2.81 AED ▲ 4.71 %
08/09 3.08 AED ▲ 9.58 %
09/09 3.23 AED ▲ 5.01 %
10/09 3.38 AED ▲ 4.52 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 1.71 AED ▲ 2.06 %
24/08 — 30/08 2.14 AED ▲ 25.11 %
31/08 — 06/09 2.21 AED ▲ 3.1 %
07/09 — 13/09 2.4 AED ▲ 8.93 %
14/09 — 20/09 2.75 AED ▲ 14.44 %
21/09 — 27/09 1.81 AED ▼ -34.08 %
28/09 — 04/10 3.29 AED ▲ 81.64 %
05/10 — 11/10 3.3 AED ▲ 0.18 %
12/10 — 18/10 4.61 AED ▲ 39.56 %
19/10 — 25/10 6.82 AED ▲ 47.97 %
26/10 — 01/11 7.35 AED ▲ 7.92 %
02/11 — 08/11 7.78 AED ▲ 5.73 %

ราคาโดยประมาณของ 10 Lamden ใน เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับปีหน้า*

09/2020 2.05 AED ▲ 22.42 %
10/2020 2.24 AED ▲ 9.08 %
11/2020 2.37 AED ▲ 5.94 %
12/2020 8.56 AED ▲ 261.1 %
01/2021 9.09 AED ▲ 6.14 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน