100 Ravencoin แล้วก็ Augur

ราคา 100 Ravencoin แล้วก็ Augur ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 0.110164 REP.

ราคาเท่าไหร่ 100 RVN ใน REP?

08 11, 2020
100 RVN = 0.110164 REP
▲ 1.15 %
100 REP = 90,774 RVN
1 RVN = 0.00110164 REP

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 100 RVN ใน REP

สถิติค่าใช้จ่าย 100 Ravencoin ใน Augur

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.086517 REP
ขีดสุด 0.117595 REP
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.10139555 REP
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.086517 REP
ขีดสุด 0.168201 REP
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.12199455 REP
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.086517 REP
ขีดสุด 0.460802 REP
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.22057555 REP

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 RVN แล้วก็ REP ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 100 Ravencoin ต่อต้าน Augur เปลี่ยนโดย 7.25% (0.102719 REP — 0.110164 REP)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 RVN แล้วก็ REP ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 Ravencoin ต่อต้าน Augur เปลี่ยนโดย -25.29% (0.147464 REP — 0.110164 REP)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 RVN แล้วก็ REP ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (08 13, 2019 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 Ravencoin ต่อต้าน Augur เปลี่ยนโดย -68.02% (0.344516 REP — 0.110164 REP)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 RVN แล้วก็ REP ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 17, 2018 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 Ravencoin ต่อต้าน Augur เปลี่ยนโดย -10.75% (0.123438 REP — 0.110164 REP)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 100 RVN ใน REP

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 100 Ravencoin (RVN) ใน Augur (REP) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 100 Ravencoin (RVN) ใน Augur (REP) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 100 Ravencoin ใน Augur

ราคาโดยประมาณของ 100 Ravencoin ใน Augur สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 0.11869209 REP ▲ 7.74 %
13/08 0.12203574 REP ▲ 2.82 %
14/08 0.10742164 REP ▼ -11.98 %
15/08 0.10532909 REP ▼ -1.95 %
16/08 0.10744799 REP ▲ 2.01 %
17/08 0.10845659 REP ▲ 0.94 %
18/08 0.10697717 REP ▼ -1.36 %
19/08 0.10941307 REP ▲ 2.28 %
20/08 0.09835414 REP ▼ -10.11 %
21/08 0.08102096 REP ▼ -17.62 %
22/08 0.08636232 REP ▲ 6.59 %
23/08 0.0844833 REP ▼ -2.18 %
24/08 0.08435117 REP ▼ -0.16 %
25/08 0.08840209 REP ▲ 4.8 %
26/08 0.09187606 REP ▲ 3.93 %
27/08 0.09378925 REP ▲ 2.08 %
28/08 0.09461289 REP ▲ 0.88 %
29/08 0.09622025 REP ▲ 1.7 %
30/08 0.09908974 REP ▲ 2.98 %
31/08 0.10292121 REP ▲ 3.87 %
01/09 0.10321598 REP ▲ 0.29 %
02/09 0.10172517 REP ▼ -1.44 %
03/09 0.0974183 REP ▼ -4.23 %
04/09 0.10271866 REP ▲ 5.44 %
05/09 0.10810912 REP ▲ 5.25 %
06/09 0.10492145 REP ▼ -2.95 %
07/09 0.10439707 REP ▼ -0.5 %
08/09 0.10552095 REP ▲ 1.08 %
09/09 0.10547625 REP ▼ -0.04 %
10/09 0.10864284 REP ▲ 3 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 100 Ravencoin ใน Augur จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 100 Ravencoin ใน Augur เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 100 Ravencoin ใน Augur ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0.10742135 REP ▼ -2.49 %
24/08 — 30/08 0.08983357 REP ▼ -16.37 %
31/08 — 06/09 0.0802497 REP ▼ -10.67 %
07/09 — 13/09 0.0708525 REP ▼ -11.71 %
14/09 — 20/09 0.06977064 REP ▼ -1.53 %
21/09 — 27/09 0.06027971 REP ▼ -13.6 %
28/09 — 04/10 0.06822546 REP ▲ 13.18 %
05/10 — 11/10 0.06362627 REP ▼ -6.74 %
12/10 — 18/10 0.05384147 REP ▼ -15.38 %
19/10 — 25/10 0.06090996 REP ▲ 13.13 %
26/10 — 01/11 0.06212085 REP ▲ 1.99 %
02/11 — 08/11 0.06448278 REP ▲ 3.8 %

ราคาโดยประมาณของ 100 Ravencoin ใน Augur สำหรับปีหน้า*

09/2020 0.10618613 REP ▼ -3.61 %
10/2020 0.09700073 REP ▼ -8.65 %
11/2020 0.06579116 REP ▼ -32.17 %
12/2020 0.08750157 REP ▲ 33 %
01/2021 0.0700466 REP ▼ -19.95 %
02/2021 0.07620145 REP ▲ 8.79 %
03/2021 0.05248134 REP ▼ -31.13 %
04/2021 0.06041566 REP ▲ 15.12 %
05/2021 0.05134802 REP ▼ -15.01 %
06/2021 0.03324142 REP ▼ -35.26 %
07/2021 0.03125139 REP ▼ -5.99 %
08/2021 0.03205901 REP ▲ 2.58 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน