2 ปากีสถานรูปี แล้วก็ Enigma

ราคา 2 ปากีสถานรูปี แล้วก็ Enigma ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 0.02318308 ENG.

ราคาเท่าไหร่ 2 PKR ใน ENG?

08 13, 2020
2 PKR = 0.02318308 ENG
▼ -3.27 %
2 ENG = 172.54 PKR
1 PKR = 0.01159154 ENG

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 2 PKR ใน ENG

สถิติค่าใช้จ่าย 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.02521078 ENG
ขีดสุด 0.0477252 ENG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.03965672 ENG
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.02521078 ENG
ขีดสุด 0.05307374 ENG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.04289938 ENG
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.02521078 ENG
ขีดสุด 0.09765708 ENG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.05263138 ENG

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2 PKR แล้วก็ ENG ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 2 ปากีสถานรูปี ต่อต้าน Enigma เปลี่ยนโดย -51.39% (0.04769656 ENG — 0.02318308 ENG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2 PKR แล้วก็ ENG ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2 ปากีสถานรูปี ต่อต้าน Enigma เปลี่ยนโดย -56.32% (0.05307374 ENG — 0.02318308 ENG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2 PKR แล้วก็ ENG ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2 ปากีสถานรูปี ต่อต้าน Enigma เปลี่ยนโดย -76.26% (0.09765706 ENG — 0.02318308 ENG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2 PKR แล้วก็ ENG ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2 ปากีสถานรูปี ต่อต้าน Enigma เปลี่ยนโดย -76.26% (0.09765706 ENG — 0.02318308 ENG)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2 PKR ใน ENG

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 2 ปากีสถานรูปี (PKR) ใน Enigma (ENG) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2 ปากีสถานรูปี (PKR) ใน Enigma (ENG) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma

ราคาโดยประมาณของ 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 0.02350158 ENG ▲ 1.37 %
15/08 0.02355592 ENG ▲ 0.23 %
16/08 0.02079916 ENG ▼ -11.7 %
17/08 0.01863828 ENG ▼ -10.39 %
18/08 0.0192594 ENG ▲ 3.33 %
19/08 0.01837088 ENG ▼ -4.61 %
20/08 0.01713282 ENG ▼ -6.74 %
21/08 0.01703515 ENG ▼ -0.57 %
22/08 0.0180669 ENG ▲ 6.06 %
23/08 0.01838393 ENG ▲ 1.75 %
24/08 0.01866391 ENG ▲ 1.52 %
25/08 0.01950769 ENG ▲ 4.52 %
26/08 0.0211637 ENG ▲ 8.49 %
27/08 0.02150426 ENG ▲ 1.61 %
28/08 0.02007161 ENG ▼ -6.66 %
29/08 0.01970542 ENG ▼ -1.82 %
30/08 0.01997034 ENG ▲ 1.34 %
31/08 0.02044701 ENG ▲ 2.39 %
01/09 0.02058595 ENG ▲ 0.68 %
02/09 0.02018785 ENG ▼ -1.93 %
03/09 0.01972947 ENG ▼ -2.27 %
04/09 0.01979218 ENG ▲ 0.32 %
05/09 0.01961072 ENG ▼ -0.92 %
06/09 0.01958212 ENG ▼ -0.15 %
07/09 0.01845052 ENG ▼ -5.78 %
08/09 0.01659672 ENG ▼ -10.05 %
09/09 0.01666666 ENG ▲ 0.42 %
10/09 0.01588207 ENG ▼ -4.71 %
11/09 0.01325918 ENG ▼ -16.51 %
12/09 0.01220532 ENG ▼ -7.95 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0.0258824 ENG ▲ 11.64 %
24/08 — 30/08 0.0236443 ENG ▼ -8.65 %
31/08 — 06/09 0.02589976 ENG ▲ 9.54 %
07/09 — 13/09 0.02610071 ENG ▲ 0.78 %
14/09 — 20/09 0.03324136 ENG ▲ 27.36 %
21/09 — 27/09 0.03388575 ENG ▲ 1.94 %
28/09 — 04/10 0.02976113 ENG ▼ -12.17 %
05/10 — 11/10 0.02386315 ENG ▼ -19.82 %
12/10 — 18/10 0.02951993 ENG ▲ 23.71 %
19/10 — 25/10 0.02810699 ENG ▼ -4.79 %
26/10 — 01/11 0.02504653 ENG ▼ -10.89 %
02/11 — 08/11 0.01872568 ENG ▼ -25.24 %

ราคาโดยประมาณของ 2 ปากีสถานรูปี ใน Enigma สำหรับปีหน้า*

09/2020 0.01874004 ENG ▼ -19.17 %
10/2020 0.01134842 ENG ▼ -39.44 %
11/2020 0.01352682 ENG ▲ 19.2 %
12/2020 0.01174265 ENG ▼ -13.19 %
01/2021 0.00820174 ENG ▼ -30.15 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน