10 NULS แล้วก็ NoLimitCoin

ราคา 10 NULS แล้วก็ NoLimitCoin ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 2,735 NLC2.

ราคาเท่าไหร่ 10 NULS ใน NLC2?

08 04, 2020
10 NULS = 2,735 NLC2
▲ 1.83 %
10 NLC2 = 0.03655648 NULS
1 NULS = 273.55 NLC2

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 10 NULS ใน NLC2

สถิติค่าใช้จ่าย 10 NULS ใน NoLimitCoin

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 2,403 NLC2
ขีดสุด 4,518 NLC2
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3,168 NLC2
90 วัน
ขั้นต่ำ 2,403 NLC2
ขีดสุด 4,576 NLC2
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3,428 NLC2
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 2,403 NLC2
ขีดสุด 4,576 NLC2
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3,526 NLC2

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 NULS แล้วก็ NLC2 ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 10 NULS ต่อต้าน NoLimitCoin เปลี่ยนโดย -38.66% (4,460 NLC2 — 2,735 NLC2)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 NULS แล้วก็ NLC2 ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 NULS ต่อต้าน NoLimitCoin เปลี่ยนโดย -7.85% (2,969 NLC2 — 2,735 NLC2)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 NULS แล้วก็ NLC2 ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 NULS ต่อต้าน NoLimitCoin เปลี่ยนโดย -26.74% (3,734 NLC2 — 2,735 NLC2)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 NULS แล้วก็ NLC2 ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 NULS ต่อต้าน NoLimitCoin เปลี่ยนโดย -26.74% (3,734 NLC2 — 2,735 NLC2)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 NULS ใน NLC2

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 10 NULS (NULS) ใน NoLimitCoin (NLC2) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 NULS (NULS) ใน NoLimitCoin (NLC2) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 10 NULS ใน NoLimitCoin

ราคาโดยประมาณของ 10 NULS ใน NoLimitCoin สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 2,932 NLC2 ▲ 7.18 %
06/08 2,835 NLC2 ▼ -3.29 %
07/08 2,340 NLC2 ▼ -17.46 %
08/08 2,179 NLC2 ▼ -6.9 %
09/08 2,061 NLC2 ▼ -5.42 %
10/08 2,229 NLC2 ▲ 8.17 %
11/08 2,216 NLC2 ▼ -0.58 %
12/08 2,085 NLC2 ▼ -5.92 %
13/08 2,150 NLC2 ▲ 3.14 %
14/08 2,128 NLC2 ▼ -1.02 %
15/08 2,053 NLC2 ▼ -3.53 %
16/08 2,129 NLC2 ▲ 3.69 %
17/08 2,164 NLC2 ▲ 1.65 %
18/08 2,117 NLC2 ▼ -2.18 %
19/08 2,400 NLC2 ▲ 13.37 %
20/08 2,301 NLC2 ▼ -4.12 %
21/08 2,253 NLC2 ▼ -2.06 %
22/08 2,255 NLC2 ▲ 0.06 %
23/08 2,261 NLC2 ▲ 0.25 %
24/08 2,303 NLC2 ▲ 1.86 %
25/08 2,193 NLC2 ▼ -4.76 %
26/08 2,043 NLC2 ▼ -6.83 %
27/08 1,894 NLC2 ▼ -7.32 %
28/08 1,719 NLC2 ▼ -9.22 %
29/08 1,602 NLC2 ▼ -6.84 %
30/08 1,604 NLC2 ▲ 0.17 %
31/08 1,721 NLC2 ▲ 7.25 %
01/09 2,019 NLC2 ▲ 17.37 %
02/09 1,884 NLC2 ▼ -6.69 %
03/09 1,910 NLC2 ▲ 1.34 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 NULS ใน NoLimitCoin จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 NULS ใน NoLimitCoin เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 10 NULS ใน NoLimitCoin ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 2,770 NLC2 ▲ 1.25 %
17/08 — 23/08 3,032 NLC2 ▲ 9.45 %
24/08 — 30/08 3,081 NLC2 ▲ 1.62 %
31/08 — 06/09 3,226 NLC2 ▲ 4.71 %
07/09 — 13/09 2,610 NLC2 ▼ -19.1 %
14/09 — 20/09 2,606 NLC2 ▼ -0.15 %
21/09 — 27/09 3,331 NLC2 ▲ 27.86 %
28/09 — 04/10 2,222 NLC2 ▼ -33.3 %
05/10 — 11/10 2,522 NLC2 ▲ 13.48 %
12/10 — 18/10 1,982 NLC2 ▼ -21.41 %
19/10 — 25/10 1,831 NLC2 ▼ -7.62 %
26/10 — 01/11 1,848 NLC2 ▲ 0.96 %

ราคาโดยประมาณของ 10 NULS ใน NoLimitCoin สำหรับปีหน้า*

09/2020 2,708 NLC2 ▼ -0.99 %
10/2020 3,147 NLC2 ▲ 16.19 %
11/2020 2,741 NLC2 ▼ -12.88 %
12/2020 1,992 NLC2 ▼ -27.34 %
01/2021 2,163 NLC2 ▲ 8.61 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน