5 Pundi X แล้วก็ เงินเปโซของคิวบา

ราคา 5 Pundi X แล้วก็ เงินเปโซของคิวบา ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 0 CUC.

ราคาเท่าไหร่ 5 NPXS ใน CUC?

08 13, 2020
5 NPXS = 0 CUC
▼ -1.82 %
5 CUC = 23,502 NPXS
1 NPXS = 0 CUC

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 5 NPXS ใน CUC

สถิติค่าใช้จ่าย 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0 CUC
ขีดสุด 0 CUC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0 CUC
90 วัน
ขั้นต่ำ 0 CUC
ขีดสุด 0 CUC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0 CUC
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0 CUC
ขีดสุด 0 CUC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0 CUC

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NPXS แล้วก็ CUC ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 5 Pundi X ต่อต้าน เงินเปโซของคิวบา เปลี่ยนโดย 0.09% (0 CUC — 0 CUC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NPXS แล้วก็ CUC ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 5 Pundi X ต่อต้าน เงินเปโซของคิวบา เปลี่ยนโดย 82.31% (0 CUC — 0 CUC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NPXS แล้วก็ CUC ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 5 Pundi X ต่อต้าน เงินเปโซของคิวบา เปลี่ยนโดย 89.01% (0 CUC — 0 CUC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NPXS แล้วก็ CUC ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 5 Pundi X ต่อต้าน เงินเปโซของคิวบา เปลี่ยนโดย 89.01% (0 CUC — 0 CUC)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 5 NPXS ใน CUC

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 5 Pundi X (NPXS) ใน เงินเปโซของคิวบา (CUC) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 5 Pundi X (NPXS) ใน เงินเปโซของคิวบา (CUC) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา

ราคาโดยประมาณของ 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 0 CUC ▲ 1.58 %
15/08 0 CUC ▼ -2 %
16/08 0 CUC ▼ -1.24 %
17/08 0 CUC ▼ -2.21 %
18/08 0 CUC ▲ 1.09 %
19/08 0 CUC ▲ 0.62 %
20/08 0 CUC ▲ 0.89 %
21/08 0 CUC ▼ -0.89 %
22/08 0 CUC ▲ 1.05 %
23/08 0 CUC ▼ -0.62 %
24/08 0 CUC ▼ -1.1 %
25/08 0 CUC ▲ 2.17 %
26/08 0 CUC ▼ -0.35 %
27/08 0 CUC ▼ -6.29 %
28/08 0 CUC ▲ 2.26 %
29/08 0 CUC ▲ 1.31 %
30/08 0 CUC ▲ 0.86 %
31/08 0 CUC ▼ -1.3 %
01/09 0 CUC ▼ -0.97 %
02/09 0 CUC ▲ 0.8 %
03/09 0 CUC ▲ 0.36 %
04/09 0 CUC ▼ -1.66 %
05/09 0 CUC ▲ 2.5 %
06/09 0 CUC ▲ 1.05 %
07/09 0 CUC ▲ 2.34 %
08/09 0 CUC ▲ 2.14 %
09/09 0 CUC ▲ 0.51 %
10/09 0 CUC ▲ 0.64 %
11/09 0 CUC ▼ -2.25 %
12/09 0 CUC ▲ 1.24 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0 CUC ▲ 0.11 %
24/08 — 30/08 0 CUC ▲ 3.95 %
31/08 — 06/09 0 CUC ▼ -2.84 %
07/09 — 13/09 0 CUC ▲ 2.38 %
14/09 — 20/09 0 CUC ▼ -10.82 %
21/09 — 27/09 0 CUC ▲ 35.7 %
28/09 — 04/10 0 CUC ▲ 21.88 %
05/10 — 11/10 0 CUC ▼ -6.44 %
12/10 — 18/10 0 CUC ▲ 0.49 %
19/10 — 25/10 0 CUC ▼ -1.01 %
26/10 — 01/11 0 CUC ▲ 5.25 %
02/11 — 08/11 0 CUC ▲ 0 %

ราคาโดยประมาณของ 5 Pundi X ใน เงินเปโซของคิวบา สำหรับปีหน้า*

09/2020 0 CUC ▲ 5.91 %
10/2020 0 CUC ▲ 17.67 %
11/2020 0 CUC ▲ 12.74 %
12/2020 0 CUC ▲ 21.39 %
01/2021 0 CUC ▲ 5.2 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน