1 Nano แล้วก็ Utrum

ราคา 1 Nano แล้วก็ Utrum ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 292.51 OOT.

ราคาเท่าไหร่ 1 NANO ใน OOT?

08 11, 2020
1 NANO = 292.51 OOT
▼ -1.26 %
1 OOT = 0.00341863 NANO
1 NANO = 292.51 OOT

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1 NANO ใน OOT

สถิติค่าใช้จ่าย 1 Nano ใน Utrum

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 252.99 OOT
ขีดสุด 443.1 OOT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 334.86 OOT
90 วัน
ขั้นต่ำ 252.99 OOT
ขีดสุด 543.69 OOT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 386.31 OOT
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 252.99 OOT
ขีดสุด 543.69 OOT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 358.58 OOT

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 NANO แล้วก็ OOT ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 1 Nano ต่อต้าน Utrum เปลี่ยนโดย -31.91% (429.6 OOT — 292.51 OOT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 NANO แล้วก็ OOT ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Nano ต่อต้าน Utrum เปลี่ยนโดย -6.23% (311.96 OOT — 292.51 OOT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 NANO แล้วก็ OOT ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Nano ต่อต้าน Utrum เปลี่ยนโดย -5.15% (308.4 OOT — 292.51 OOT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 NANO แล้วก็ OOT ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Nano ต่อต้าน Utrum เปลี่ยนโดย -5.15% (308.4 OOT — 292.51 OOT)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 NANO ใน OOT

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1 Nano (NANO) ใน Utrum (OOT) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 Nano (NANO) ใน Utrum (OOT) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1 Nano ใน Utrum

ราคาโดยประมาณของ 1 Nano ใน Utrum สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 290.59 OOT ▼ -0.66 %
13/08 281.39 OOT ▼ -3.17 %
14/08 296.63 OOT ▲ 5.42 %
15/08 297.3 OOT ▲ 0.23 %
16/08 294.54 OOT ▼ -0.93 %
17/08 293.97 OOT ▼ -0.19 %
18/08 299.88 OOT ▲ 2.01 %
19/08 300.68 OOT ▲ 0.27 %
20/08 289.58 OOT ▼ -3.69 %
21/08 286.58 OOT ▼ -1.04 %
22/08 258.55 OOT ▼ -9.78 %
23/08 244.87 OOT ▼ -5.29 %
24/08 231.79 OOT ▼ -5.34 %
25/08 213.93 OOT ▼ -7.71 %
26/08 201.59 OOT ▼ -5.77 %
27/08 203.01 OOT ▲ 0.71 %
28/08 202.26 OOT ▼ -0.37 %
29/08 196.47 OOT ▼ -2.86 %
30/08 188.98 OOT ▼ -3.81 %
31/08 182.16 OOT ▼ -3.61 %
01/09 177.18 OOT ▼ -2.73 %
02/09 182.52 OOT ▲ 3.01 %
03/09 181.15 OOT ▼ -0.75 %
04/09 177.39 OOT ▼ -2.08 %
05/09 177.96 OOT ▲ 0.32 %
06/09 184.8 OOT ▲ 3.84 %
07/09 184.41 OOT ▼ -0.21 %
08/09 184.3 OOT ▼ -0.06 %
09/09 194.9 OOT ▲ 5.75 %
10/09 208.78 OOT ▲ 7.12 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Nano ใน Utrum จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Nano ใน Utrum เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1 Nano ใน Utrum ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 298.95 OOT ▲ 2.2 %
24/08 — 30/08 355.13 OOT ▲ 18.79 %
31/08 — 06/09 443.04 OOT ▲ 24.75 %
07/09 — 13/09 457.09 OOT ▲ 3.17 %
14/09 — 20/09 401.45 OOT ▼ -12.17 %
21/09 — 27/09 382.36 OOT ▼ -4.76 %
28/09 — 04/10 399.1 OOT ▲ 4.38 %
05/10 — 11/10 407.87 OOT ▲ 2.2 %
12/10 — 18/10 241.87 OOT ▼ -40.7 %
19/10 — 25/10 210.23 OOT ▼ -13.08 %
26/10 — 01/11 231.97 OOT ▲ 10.34 %
02/11 — 08/11 252.89 OOT ▲ 9.01 %

ราคาโดยประมาณของ 1 Nano ใน Utrum สำหรับปีหน้า*

09/2020 254.94 OOT ▼ -12.84 %
10/2020 315.77 OOT ▲ 23.86 %
11/2020 375.61 OOT ▲ 18.95 %
12/2020 196.82 OOT ▼ -47.6 %
01/2021 216.86 OOT ▲ 10.18 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน