2,000 Golem แล้วก็ Particl

ราคา 2,000 Golem แล้วก็ Particl ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 158.19 PART.

ราคาเท่าไหร่ 2,000 GNT ใน PART?

08 04, 2020
2,000 GNT = 158.19 PART
▲ 0.55 %
2,000 PART = 25,286 GNT
1 GNT = 0.07909469 PART

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 2,000 GNT ใน PART

สถิติค่าใช้จ่าย 2,000 Golem ใน Particl

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 149.23 PART
ขีดสุด 191.32 PART
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 167.62 PART
90 วัน
ขั้นต่ำ 104.14 PART
ขีดสุด 244.13 PART
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 155.24 PART
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 104.14 PART
ขีดสุด 261.99 PART
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 171.83 PART

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 GNT แล้วก็ PART ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 2,000 Golem ต่อต้าน Particl เปลี่ยนโดย 5.63% (149.76 PART — 158.19 PART)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 GNT แล้วก็ PART ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 2,000 Golem ต่อต้าน Particl เปลี่ยนโดย -37.89% (254.68 PART — 158.19 PART)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 GNT แล้วก็ PART ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 2,000 Golem ต่อต้าน Particl เปลี่ยนโดย -27.74% (218.93 PART — 158.19 PART)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 GNT แล้วก็ PART ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 2,000 Golem ต่อต้าน Particl เปลี่ยนโดย -27.74% (218.93 PART — 158.19 PART)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 GNT ใน PART

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 2,000 Golem (GNT) ใน Particl (PART) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 Golem (GNT) ใน Particl (PART) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 2,000 Golem ใน Particl

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Golem ใน Particl สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 161.52 PART ▲ 2.1 %
06/08 166.05 PART ▲ 2.81 %
07/08 174.37 PART ▲ 5.01 %
08/08 176.86 PART ▲ 1.42 %
09/08 178.12 PART ▲ 0.71 %
10/08 179.42 PART ▲ 0.73 %
11/08 180.71 PART ▲ 0.72 %
12/08 187.7 PART ▲ 3.87 %
13/08 191.02 PART ▲ 1.77 %
14/08 194.03 PART ▲ 1.58 %
15/08 186.66 PART ▼ -3.8 %
16/08 184.83 PART ▼ -0.98 %
17/08 184.57 PART ▼ -0.14 %
18/08 190.08 PART ▲ 2.99 %
19/08 193.45 PART ▲ 1.77 %
20/08 199.62 PART ▲ 3.19 %
21/08 203.23 PART ▲ 1.81 %
22/08 198.04 PART ▼ -2.55 %
23/08 200.65 PART ▲ 1.32 %
24/08 202.52 PART ▲ 0.93 %
25/08 202.47 PART ▼ -0.02 %
26/08 183.52 PART ▼ -9.36 %
27/08 176.21 PART ▼ -3.98 %
28/08 178.25 PART ▲ 1.16 %
29/08 185.17 PART ▲ 3.88 %
30/08 187.17 PART ▲ 1.07 %
31/08 172.69 PART ▼ -7.73 %
01/09 177.21 PART ▲ 2.62 %
02/09 177.9 PART ▲ 0.39 %
03/09 175.68 PART ▼ -1.24 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 Golem ใน Particl จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 Golem ใน Particl เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Golem ใน Particl ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 128.95 PART ▼ -18.48 %
17/08 — 23/08 178.88 PART ▲ 38.72 %
24/08 — 30/08 254.18 PART ▲ 42.1 %
31/08 — 06/09 224.41 PART ▼ -11.71 %
07/09 — 13/09 249.78 PART ▲ 11.31 %
14/09 — 20/09 240.29 PART ▼ -3.8 %
21/09 — 27/09 232.52 PART ▼ -3.23 %
28/09 — 04/10 270.86 PART ▲ 16.49 %
05/10 — 11/10 283.2 PART ▲ 4.56 %
12/10 — 18/10 253.29 PART ▼ -10.56 %
19/10 — 25/10 248.05 PART ▼ -2.07 %
26/10 — 01/11 245.83 PART ▼ -0.89 %

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Golem ใน Particl สำหรับปีหน้า*

09/2020 160.48 PART ▲ 1.45 %
10/2020 62.4708 PART ▼ -61.07 %
11/2020 73.7639 PART ▲ 18.08 %
12/2020 81.4249 PART ▲ 10.39 %
01/2021 82.958 PART ▲ 1.88 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน