10 Clams แล้วก็ CyberMiles

ราคา 10 Clams แล้วก็ CyberMiles ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 1,721 CMT.

ราคาเท่าไหร่ 10 CLAM ใน CMT?

08 11, 2020
10 CLAM = 1,721 CMT
▲ 0.81 %
10 CMT = 0.05809436 CLAM
1 CLAM = 172.13 CMT

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 10 CLAM ใน CMT

สถิติค่าใช้จ่าย 10 Clams ใน CyberMiles

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 1,708 CMT
ขีดสุด 2,240 CMT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,608 CMT
90 วัน
ขั้นต่ำ 562.07 CMT
ขีดสุด 2,705 CMT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,399 CMT
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 562.07 CMT
ขีดสุด 2,705 CMT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,267 CMT

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 CLAM แล้วก็ CMT ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 10 Clams ต่อต้าน CyberMiles เปลี่ยนโดย -15.12% (2,028 CMT — 1,721 CMT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 CLAM แล้วก็ CMT ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Clams ต่อต้าน CyberMiles เปลี่ยนโดย 436.16% (321.05 CMT — 1,721 CMT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 CLAM แล้วก็ CMT ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Clams ต่อต้าน CyberMiles เปลี่ยนโดย 360.67% (373.66 CMT — 1,721 CMT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 CLAM แล้วก็ CMT ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 10 Clams ต่อต้าน CyberMiles เปลี่ยนโดย 360.67% (373.66 CMT — 1,721 CMT)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 CLAM ใน CMT

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 10 Clams (CLAM) ใน CyberMiles (CMT) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 Clams (CLAM) ใน CyberMiles (CMT) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 10 Clams ใน CyberMiles

ราคาโดยประมาณของ 10 Clams ใน CyberMiles สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 1,060 CMT ▼ -38.42 %
13/08 1,073 CMT ▲ 1.27 %
14/08 1,013 CMT ▼ -5.66 %
15/08 1,197 CMT ▲ 18.17 %
16/08 1,489 CMT ▲ 24.4 %
17/08 1,484 CMT ▼ -0.33 %
18/08 1,475 CMT ▼ -0.59 %
19/08 1,464 CMT ▼ -0.77 %
20/08 1,447 CMT ▼ -1.11 %
21/08 928.36 CMT ▼ -35.85 %
22/08 943.48 CMT ▲ 1.63 %
23/08 1,826 CMT ▲ 93.56 %
24/08 1,328 CMT ▼ -27.3 %
25/08 1,133 CMT ▼ -14.7 %
26/08 1,202 CMT ▲ 6.13 %
27/08 1,244 CMT ▲ 3.52 %
28/08 1,236 CMT ▼ -0.65 %
29/08 1,184 CMT ▼ -4.21 %
30/08 752.76 CMT ▼ -36.43 %
31/08 588.01 CMT ▼ -21.89 %
01/09 590.55 CMT ▲ 0.43 %
02/09 598.74 CMT ▲ 1.39 %
03/09 594.26 CMT ▼ -0.75 %
04/09 626.79 CMT ▲ 5.47 %
05/09 1,194 CMT ▲ 90.42 %
06/09 961.2 CMT ▼ -19.47 %
07/09 1,098 CMT ▲ 14.28 %
08/09 1,397 CMT ▲ 27.17 %
09/09 872.38 CMT ▼ -37.55 %
10/09 332.53 CMT ▼ -61.88 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 Clams ใน CyberMiles จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 Clams ใน CyberMiles เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 10 Clams ใน CyberMiles ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 1,953 CMT ▲ 13.47 %
24/08 — 30/08 1,012 CMT ▼ -48.2 %
31/08 — 06/09 456.9 CMT ▼ -54.85 %
07/09 — 13/09 306.94 CMT ▼ -32.82 %
14/09 — 20/09 281.76 CMT ▼ -8.21 %
21/09 — 27/09 275.82 CMT ▼ -2.1 %
28/09 — 04/10 1,802 CMT ▲ 553.46 %
05/10 — 11/10 2,922 CMT ▲ 62.12 %
12/10 — 18/10 2,528 CMT ▼ -13.49 %
19/10 — 25/10 977.19 CMT ▼ -61.34 %
26/10 — 01/11 1,305 CMT ▲ 33.57 %
02/11 — 08/11 282.3 CMT ▼ -78.37 %

ราคาโดยประมาณของ 10 Clams ใน CyberMiles สำหรับปีหน้า*

09/2020 2,236 CMT ▲ 29.92 %
10/2020 2,895 CMT ▲ 29.45 %
11/2020 928.44 CMT ▼ -67.93 %
12/2020 4,083 CMT ▲ 339.8 %
01/2021 2,648 CMT ▼ -35.16 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน