100 BlackCoin แล้วก็ Cosmos

ราคา 100 BlackCoin แล้วก็ Cosmos ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 0.876801 ATOM.

ราคาเท่าไหร่ 100 BLK ใน ATOM?

08 11, 2020
100 BLK = 0.876801 ATOM
▲ 1.94 %
100 ATOM = 11,405 BLK
1 BLK = 0.00876801 ATOM

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 100 BLK ใน ATOM

สถิติค่าใช้จ่าย 100 BlackCoin ใน Cosmos

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.432392 ATOM
ขีดสุด 1.608411 ATOM
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.99331698 ATOM
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.432392 ATOM
ขีดสุด 1.608411 ATOM
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1.106202 ATOM
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.432392 ATOM
ขีดสุด 1.608411 ATOM
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1.094265 ATOM

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 BLK แล้วก็ ATOM ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 100 BlackCoin ต่อต้าน Cosmos เปลี่ยนโดย 68.32% (0.520902 ATOM — 0.876801 ATOM)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 BLK แล้วก็ ATOM ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 BlackCoin ต่อต้าน Cosmos เปลี่ยนโดย -19.24% (1.085702 ATOM — 0.876801 ATOM)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 BLK แล้วก็ ATOM ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 BlackCoin ต่อต้าน Cosmos เปลี่ยนโดย 12.17% (0.781649 ATOM — 0.876801 ATOM)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 100 BLK แล้วก็ ATOM ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 100 BlackCoin ต่อต้าน Cosmos เปลี่ยนโดย 12.17% (0.781649 ATOM — 0.876801 ATOM)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 100 BLK ใน ATOM

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 100 BlackCoin (BLK) ใน Cosmos (ATOM) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 100 BlackCoin (BLK) ใน Cosmos (ATOM) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 100 BlackCoin ใน Cosmos

ราคาโดยประมาณของ 100 BlackCoin ใน Cosmos สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 0.92049298 ATOM ▲ 4.98 %
13/08 1.00843 ATOM ▲ 9.55 %
14/08 1.117459 ATOM ▲ 10.81 %
15/08 1.123894 ATOM ▲ 0.58 %
16/08 1.0209 ATOM ▼ -9.16 %
17/08 0.928536 ATOM ▼ -9.05 %
18/08 0.93113032 ATOM ▲ 0.28 %
19/08 1.128995 ATOM ▲ 21.25 %
20/08 1.42309 ATOM ▲ 26.05 %
21/08 1.914427 ATOM ▲ 34.53 %
22/08 1.638632 ATOM ▼ -14.41 %
23/08 1.85361 ATOM ▲ 13.12 %
24/08 1.998824 ATOM ▲ 7.83 %
25/08 1.768824 ATOM ▼ -11.51 %
26/08 1.761652 ATOM ▼ -0.41 %
27/08 1.99232 ATOM ▲ 13.09 %
28/08 1.925298 ATOM ▼ -3.36 %
29/08 1.857698 ATOM ▼ -3.51 %
30/08 1.7769 ATOM ▼ -4.35 %
31/08 1.646741 ATOM ▼ -7.33 %
01/09 1.651762 ATOM ▲ 0.3 %
02/09 1.581015 ATOM ▼ -4.28 %
03/09 1.56482 ATOM ▼ -1.02 %
04/09 1.748992 ATOM ▲ 11.77 %
05/09 1.646168 ATOM ▼ -5.88 %
06/09 1.688483 ATOM ▲ 2.57 %
07/09 1.650814 ATOM ▼ -2.23 %
08/09 1.489783 ATOM ▼ -9.75 %
09/09 1.362243 ATOM ▼ -8.56 %
10/09 1.303058 ATOM ▼ -4.34 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 100 BlackCoin ใน Cosmos จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 100 BlackCoin ใน Cosmos เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 100 BlackCoin ใน Cosmos ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0.8726658 ATOM ▼ -0.47 %
24/08 — 30/08 0.78206349 ATOM ▼ -10.38 %
31/08 — 06/09 0.55694753 ATOM ▼ -28.78 %
07/09 — 13/09 0.60604628 ATOM ▲ 8.82 %
14/09 — 20/09 0.61423431 ATOM ▲ 1.35 %
21/09 — 27/09 0.52191788 ATOM ▼ -15.03 %
28/09 — 04/10 0.35091005 ATOM ▼ -32.77 %
05/10 — 11/10 0.43113658 ATOM ▲ 22.86 %
12/10 — 18/10 0.71968338 ATOM ▲ 66.93 %
19/10 — 25/10 0.62826791 ATOM ▼ -12.7 %
26/10 — 01/11 0.47564125 ATOM ▼ -24.29 %
02/11 — 08/11 0.44946982 ATOM ▼ -5.5 %

ราคาโดยประมาณของ 100 BlackCoin ใน Cosmos สำหรับปีหน้า*

09/2020 1.096321 ATOM ▲ 25.04 %
10/2020 1.343236 ATOM ▲ 22.52 %
11/2020 1.054423 ATOM ▼ -21.5 %
12/2020 1.013162 ATOM ▼ -3.91 %
01/2021 0.83055479 ATOM ▼ -18.02 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน