1,000 Zcash แล้วก็ Bitcoin

ราคา 1,000 Zcash แล้วก็ Bitcoin ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 07 12, 2020, คือ 6.31717 BTC.

ราคาเท่าไหร่ 1,000 ZEC ใน BTC?

07 12, 2020
1,000 ZEC = 6.31717 BTC
▲ 5.13 %
1,000 BTC = 158,299 ZEC
1 ZEC = 0.00631717 BTC

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1,000 ZEC ใน BTC

สถิติค่าใช้จ่าย 1,000 Zcash ใน Bitcoin

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 5.41745 BTC
ขีดสุด 6.48993 BTC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5.755356 BTC
90 วัน
ขั้นต่ำ 4.488 BTC
ขีดสุด 6.74437 BTC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5.472401 BTC
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 3.73718 BTC
ขีดสุด 7.88855 BTC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5.182877 BTC

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ZEC แล้วก็ BTC ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (06 13, 2020 — 07 12, 2020) ราคา 1,000 Zcash ต่อต้าน Bitcoin เปลี่ยนโดย 15.33% (5.47771 BTC — 6.31717 BTC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ZEC แล้วก็ BTC ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (04 14, 2020 — 07 12, 2020) ราคาของ 1,000 Zcash ต่อต้าน Bitcoin เปลี่ยนโดย 21.06% (5.21811 BTC — 6.31717 BTC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ZEC แล้วก็ BTC ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (07 14, 2019 — 07 12, 2020) ราคาของ 1,000 Zcash ต่อต้าน Bitcoin เปลี่ยนโดย -19.83% (7.88001 BTC — 6.31717 BTC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ZEC แล้วก็ BTC ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (10 28, 2016 — 07 12, 2020) ราคาของ 1,000 Zcash ต่อต้าน Bitcoin เปลี่ยนโดย -99.79% (3,078 BTC — 6.31717 BTC)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 ZEC ใน BTC

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1,000 Zcash (ZEC) ใน Bitcoin (BTC) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 Zcash (ZEC) ใน Bitcoin (BTC) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1,000 Zcash ใน Bitcoin

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Zcash ใน Bitcoin สำหรับ 30 วันถัดไป*

13/07 6.522294 BTC ▲ 3.25 %
14/07 6.539594 BTC ▲ 0.27 %
15/07 6.539651 BTC ▲ 0 %
16/07 6.589318 BTC ▲ 0.76 %
17/07 6.603255 BTC ▲ 0.21 %
18/07 6.638772 BTC ▲ 0.54 %
19/07 6.561972 BTC ▼ -1.16 %
20/07 6.499616 BTC ▼ -0.95 %
21/07 6.502008 BTC ▲ 0.04 %
22/07 6.432784 BTC ▼ -1.06 %
23/07 6.837701 BTC ▲ 6.29 %
24/07 7.1607 BTC ▲ 4.72 %
25/07 7.169819 BTC ▲ 0.13 %
26/07 7.210392 BTC ▲ 0.57 %
27/07 7.10297 BTC ▼ -1.49 %
28/07 6.915311 BTC ▼ -2.64 %
29/07 6.843424 BTC ▼ -1.04 %
30/07 6.800145 BTC ▼ -0.63 %
31/07 6.75533 BTC ▼ -0.66 %
01/08 6.761202 BTC ▲ 0.09 %
02/08 6.782297 BTC ▲ 0.31 %
03/08 6.718969 BTC ▼ -0.93 %
04/08 6.702351 BTC ▼ -0.25 %
05/08 6.887533 BTC ▲ 2.76 %
06/08 7.041752 BTC ▲ 2.24 %
07/08 7.232814 BTC ▲ 2.71 %
08/08 7.357657 BTC ▲ 1.73 %
09/08 7.240959 BTC ▼ -1.59 %
10/08 7.21022 BTC ▼ -0.42 %
11/08 7.20283 BTC ▼ -0.1 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Zcash ใน Bitcoin จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Zcash ใน Bitcoin เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Zcash ใน Bitcoin ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

13/07 — 19/07 6.158956 BTC ▼ -2.5 %
20/07 — 26/07 5.838089 BTC ▼ -5.21 %
27/07 — 02/08 4.898357 BTC ▼ -16.1 %
03/08 — 09/08 5.15332 BTC ▲ 5.21 %
10/08 — 16/08 5.391941 BTC ▲ 4.63 %
17/08 — 23/08 5.80457 BTC ▲ 7.65 %
24/08 — 30/08 5.702293 BTC ▼ -1.76 %
31/08 — 06/09 5.815555 BTC ▲ 1.99 %
07/09 — 13/09 5.751686 BTC ▼ -1.1 %
14/09 — 20/09 6.035953 BTC ▲ 4.94 %
21/09 — 27/09 6.111777 BTC ▲ 1.26 %
28/09 — 04/10 6.386316 BTC ▲ 4.49 %

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Zcash ใน Bitcoin สำหรับปีหน้า*

08/2020 6.306277 BTC ▼ -0.17 %
09/2020 6.25255 BTC ▼ -0.85 %
10/2020 5.453934 BTC ▼ -12.77 %
11/2020 5.02009 BTC ▼ -7.95 %
12/2020 5.105344 BTC ▲ 1.7 %
01/2021 9.365582 BTC ▲ 83.45 %
02/2021 7.005044 BTC ▼ -25.2 %
03/2021 5.606363 BTC ▼ -19.97 %
04/2021 6.936565 BTC ▲ 23.73 %
05/2021 6.612627 BTC ▼ -4.67 %
06/2021 6.806528 BTC ▲ 2.93 %
07/2021 7.209736 BTC ▲ 5.92 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน