1 Waltonchain แล้วก็ Mainframe

ราคา 1 Waltonchain แล้วก็ Mainframe ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 11, 2020, คือ 129.96 MFT.

ราคาเท่าไหร่ 1 WTC ใน MFT?

08 11, 2020
1 WTC = 129.96 MFT
▼ -9.14 %
1 MFT = 0.00769484 WTC
1 WTC = 129.96 MFT

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1 WTC ใน MFT

สถิติค่าใช้จ่าย 1 Waltonchain ใน Mainframe

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 129.96 MFT
ขีดสุด 492.87 MFT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 246.13 MFT
90 วัน
ขั้นต่ำ 129.96 MFT
ขีดสุด 521 MFT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 367.53 MFT
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 129.96 MFT
ขีดสุด 633.98 MFT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 404.93 MFT

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 WTC แล้วก็ MFT ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 13, 2020 — 08 11, 2020) ราคา 1 Waltonchain ต่อต้าน Mainframe เปลี่ยนโดย -73.63% (492.87 MFT — 129.96 MFT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 WTC แล้วก็ MFT ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 14, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Waltonchain ต่อต้าน Mainframe เปลี่ยนโดย -74.74% (514.4 MFT — 129.96 MFT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 WTC แล้วก็ MFT ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Waltonchain ต่อต้าน Mainframe เปลี่ยนโดย -70.14% (435.21 MFT — 129.96 MFT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 WTC แล้วก็ MFT ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 11, 2020) ราคาของ 1 Waltonchain ต่อต้าน Mainframe เปลี่ยนโดย -70.14% (435.21 MFT — 129.96 MFT)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 WTC ใน MFT

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1 Waltonchain (WTC) ใน Mainframe (MFT) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 Waltonchain (WTC) ใน Mainframe (MFT) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1 Waltonchain ใน Mainframe

ราคาโดยประมาณของ 1 Waltonchain ใน Mainframe สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 133.04 MFT ▲ 2.37 %
13/08 125.63 MFT ▼ -5.57 %
14/08 103.05 MFT ▼ -17.98 %
15/08 82.3362 MFT ▼ -20.1 %
16/08 88.5032 MFT ▲ 7.49 %
17/08 86.561 MFT ▼ -2.19 %
18/08 56.1135 MFT ▼ -35.17 %
19/08 49.4229 MFT ▼ -11.92 %
20/08 56.0515 MFT ▲ 13.41 %
21/08 56.4932 MFT ▲ 0.79 %
22/08 58.6467 MFT ▲ 3.81 %
23/08 59.4093 MFT ▲ 1.3 %
24/08 56.155 MFT ▼ -5.48 %
25/08 55.7333 MFT ▼ -0.75 %
26/08 57.0611 MFT ▲ 2.38 %
27/08 57.9507 MFT ▲ 1.56 %
28/08 57.1068 MFT ▼ -1.46 %
29/08 58.4645 MFT ▲ 2.38 %
30/08 59.0021 MFT ▲ 0.92 %
31/08 56.7501 MFT ▼ -3.82 %
01/09 58.1215 MFT ▲ 2.42 %
02/09 58.9418 MFT ▲ 1.41 %
03/09 58.5336 MFT ▼ -0.69 %
04/09 60.4914 MFT ▲ 3.34 %
05/09 61.6804 MFT ▲ 1.97 %
06/09 62.3737 MFT ▲ 1.12 %
07/09 59.5801 MFT ▼ -4.48 %
08/09 56.2371 MFT ▼ -5.61 %
09/09 44.4359 MFT ▼ -20.98 %
10/09 34.8871 MFT ▼ -21.49 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Waltonchain ใน Mainframe จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Waltonchain ใน Mainframe เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1 Waltonchain ใน Mainframe ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 132.59 MFT ▲ 2.03 %
24/08 — 30/08 116.32 MFT ▼ -12.27 %
31/08 — 06/09 78.8121 MFT ▼ -32.24 %
07/09 — 13/09 71.0162 MFT ▼ -9.89 %
14/09 — 20/09 87.3968 MFT ▲ 23.07 %
21/09 — 27/09 89.1518 MFT ▲ 2.01 %
28/09 — 04/10 109.25 MFT ▲ 22.55 %
05/10 — 11/10 21.3429 MFT ▼ -80.46 %
12/10 — 18/10 24.4798 MFT ▲ 14.7 %
19/10 — 25/10 25.6478 MFT ▲ 4.77 %
26/10 — 01/11 15.4488 MFT ▼ -39.77 %
02/11 — 08/11 11.2444 MFT ▼ -27.21 %

ราคาโดยประมาณของ 1 Waltonchain ใน Mainframe สำหรับปีหน้า*

09/2020 155.66 MFT ▲ 19.78 %
10/2020 158.86 MFT ▲ 2.05 %
11/2020 123.36 MFT ▼ -22.34 %
12/2020 51.5366 MFT ▼ -58.22 %
01/2021 35.7243 MFT ▼ -30.68 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน