2,000 Sumokoin แล้วก็ CloakCoin

ราคา 2,000 Sumokoin แล้วก็ CloakCoin ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 07 12, 2020, คือ 738.08 CLOAK.

ราคาเท่าไหร่ 2,000 SUMO ใน CLOAK?

07 12, 2020
2,000 SUMO = 738.08 CLOAK
▲ 6.48 %
2,000 CLOAK = 5,419 SUMO
1 SUMO = 0.36903987 CLOAK

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 2,000 SUMO ใน CLOAK

สถิติค่าใช้จ่าย 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 637.67 CLOAK
ขีดสุด 942.98 CLOAK
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 837.46 CLOAK
90 วัน
ขั้นต่ำ 637.67 CLOAK
ขีดสุด 1,426 CLOAK
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 939.27 CLOAK
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 637.67 CLOAK
ขีดสุด 1,457 CLOAK
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 950.17 CLOAK

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 SUMO แล้วก็ CLOAK ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (06 13, 2020 — 07 12, 2020) ราคา 2,000 Sumokoin ต่อต้าน CloakCoin เปลี่ยนโดย -15.31% (871.55 CLOAK — 738.08 CLOAK)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 SUMO แล้วก็ CLOAK ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (04 14, 2020 — 07 12, 2020) ราคาของ 2,000 Sumokoin ต่อต้าน CloakCoin เปลี่ยนโดย -47.14% (1,396 CLOAK — 738.08 CLOAK)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 SUMO แล้วก็ CLOAK ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 07 12, 2020) ราคาของ 2,000 Sumokoin ต่อต้าน CloakCoin เปลี่ยนโดย -49.35% (1,457 CLOAK — 738.08 CLOAK)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 SUMO แล้วก็ CLOAK ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 07 12, 2020) ราคาของ 2,000 Sumokoin ต่อต้าน CloakCoin เปลี่ยนโดย -49.35% (1,457 CLOAK — 738.08 CLOAK)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 SUMO ใน CLOAK

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 2,000 Sumokoin (SUMO) ใน CloakCoin (CLOAK) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 Sumokoin (SUMO) ใน CloakCoin (CLOAK) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin สำหรับ 30 วันถัดไป*

13/07 699.27 CLOAK ▼ -5.26 %
14/07 722.57 CLOAK ▲ 3.33 %
15/07 738.59 CLOAK ▲ 2.22 %
16/07 730.42 CLOAK ▼ -1.11 %
17/07 746.06 CLOAK ▲ 2.14 %
18/07 779.68 CLOAK ▲ 4.51 %
19/07 774.49 CLOAK ▼ -0.67 %
20/07 769.63 CLOAK ▼ -0.63 %
21/07 760.88 CLOAK ▼ -1.14 %
22/07 763.59 CLOAK ▲ 0.36 %
23/07 767.05 CLOAK ▲ 0.45 %
24/07 767.63 CLOAK ▲ 0.08 %
25/07 753.23 CLOAK ▼ -1.88 %
26/07 766.78 CLOAK ▲ 1.8 %
27/07 770.8 CLOAK ▲ 0.53 %
28/07 766.81 CLOAK ▼ -0.52 %
29/07 738.59 CLOAK ▼ -3.68 %
30/07 724.69 CLOAK ▼ -1.88 %
31/07 733.36 CLOAK ▲ 1.2 %
01/08 714.33 CLOAK ▼ -2.6 %
02/08 674.34 CLOAK ▼ -5.6 %
03/08 674.39 CLOAK ▲ 0.01 %
04/08 668.12 CLOAK ▼ -0.93 %
05/08 623.08 CLOAK ▼ -6.74 %
06/08 414.17 CLOAK ▼ -33.53 %
07/08 376.89 CLOAK ▼ -9 %
08/08 533.38 CLOAK ▲ 41.52 %
09/08 550.18 CLOAK ▲ 3.15 %
10/08 563.42 CLOAK ▲ 2.41 %
11/08 595.52 CLOAK ▲ 5.7 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

13/07 — 19/07 705.92 CLOAK ▼ -4.36 %
20/07 — 26/07 643.15 CLOAK ▼ -8.89 %
27/07 — 02/08 511.22 CLOAK ▼ -20.51 %
03/08 — 09/08 552.44 CLOAK ▲ 8.06 %
10/08 — 16/08 555.32 CLOAK ▲ 0.52 %
17/08 — 23/08 544.49 CLOAK ▼ -1.95 %
24/08 — 30/08 579.37 CLOAK ▲ 6.41 %
31/08 — 06/09 565.44 CLOAK ▼ -2.4 %
07/09 — 13/09 589.4 CLOAK ▲ 4.24 %
14/09 — 20/09 570.92 CLOAK ▼ -3.14 %
21/09 — 27/09 459.67 CLOAK ▼ -19.49 %
28/09 — 04/10 433.94 CLOAK ▼ -5.6 %

ราคาโดยประมาณของ 2,000 Sumokoin ใน CloakCoin สำหรับปีหน้า*

08/2020 560.68 CLOAK ▼ -24.04 %
09/2020 493.58 CLOAK ▼ -11.97 %
10/2020 515.12 CLOAK ▲ 4.36 %
11/2020 379.37 CLOAK ▼ -26.35 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน