5 NavCoin แล้วก็ Bancor

ราคา 5 NavCoin แล้วก็ Bancor ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 07 05, 2020, คือ 0.4109992 BNT.

ราคาเท่าไหร่ 5 NAV ใน BNT?

07 05, 2020
5 NAV = 0.4109992 BNT
▼ -0.07 %
5 BNT = 60.8274 NAV
1 NAV = 0.08219984 BNT

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 5 NAV ใน BNT

สถิติค่าใช้จ่าย 5 NavCoin ใน Bancor

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.4109992 BNT
ขีดสุด 1.028487 BNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.75208835 BNT
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.4109992 BNT
ขีดสุด 2.646408 BNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1.546489 BNT
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.4109992 BNT
ขีดสุด 2.646408 BNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1.546489 BNT

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NAV แล้วก็ BNT ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (06 06, 2020 — 07 05, 2020) ราคา 5 NavCoin ต่อต้าน Bancor เปลี่ยนโดย -60.75% (1.047224 BNT — 0.4109992 BNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NAV แล้วก็ BNT ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 5 NavCoin ต่อต้าน Bancor เปลี่ยนโดย -80.45% (2.102362 BNT — 0.4109992 BNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NAV แล้วก็ BNT ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 5 NavCoin ต่อต้าน Bancor เปลี่ยนโดย -80.45% (2.102362 BNT — 0.4109992 BNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 5 NAV แล้วก็ BNT ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 5 NavCoin ต่อต้าน Bancor เปลี่ยนโดย -80.45% (2.102362 BNT — 0.4109992 BNT)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 5 NAV ใน BNT

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 5 NavCoin (NAV) ใน Bancor (BNT) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 5 NavCoin (NAV) ใน Bancor (BNT) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 5 NavCoin ใน Bancor

ราคาโดยประมาณของ 5 NavCoin ใน Bancor สำหรับ 30 วันถัดไป*

06/07 0.41073543 BNT ▼ -0.06 %
07/07 0.3686806 BNT ▼ -10.24 %
08/07 0.35012099 BNT ▼ -5.03 %
09/07 0.38121533 BNT ▲ 8.88 %
10/07 0.37735301 BNT ▼ -1.01 %
11/07 0.4002028 BNT ▲ 6.06 %
12/07 0.43086741 BNT ▲ 7.66 %
13/07 0.4076009 BNT ▼ -5.4 %
14/07 0.39709406 BNT ▼ -2.58 %
15/07 0.40011461 BNT ▲ 0.76 %
16/07 0.38886502 BNT ▼ -2.81 %
17/07 0.38115843 BNT ▼ -1.98 %
18/07 0.41708762 BNT ▲ 9.43 %
19/07 0.40925205 BNT ▼ -1.88 %
20/07 0.38612454 BNT ▼ -5.65 %
21/07 0.36890394 BNT ▼ -4.46 %
22/07 0.35177646 BNT ▼ -4.64 %
23/07 0.29797855 BNT ▼ -15.29 %
24/07 0.24577407 BNT ▼ -17.52 %
25/07 0.23905665 BNT ▼ -2.73 %
26/07 0.25818898 BNT ▲ 8 %
27/07 0.26490114 BNT ▲ 2.6 %
28/07 0.2725745 BNT ▲ 2.9 %
29/07 0.26052438 BNT ▼ -4.42 %
30/07 0.2470237 BNT ▼ -5.18 %
31/07 0.24132847 BNT ▼ -2.31 %
01/08 0.21880155 BNT ▼ -9.33 %
02/08 0.19686899 BNT ▼ -10.02 %
03/08 0.19017109 BNT ▼ -3.4 %
04/08 0.18395443 BNT ▼ -3.27 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 5 NavCoin ใน Bancor จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 5 NavCoin ใน Bancor เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 5 NavCoin ใน Bancor ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

06/07 — 12/07 0.40650804 BNT ▼ -1.09 %
13/07 — 19/07 0.43096749 BNT ▲ 6.02 %
20/07 — 26/07 0.47935932 BNT ▲ 11.23 %
27/07 — 02/08 0.46976956 BNT ▼ -2 %
03/08 — 09/08 0.38188941 BNT ▼ -18.71 %
10/08 — 16/08 0.23840744 BNT ▼ -37.57 %
17/08 — 23/08 0.16907234 BNT ▼ -29.08 %
24/08 — 30/08 0.1402831 BNT ▼ -17.03 %
31/08 — 06/09 0.16014175 BNT ▲ 14.16 %
07/09 — 13/09 0.1441147 BNT ▼ -10.01 %
14/09 — 20/09 0.09929319 BNT ▼ -31.1 %
21/09 — 27/09 0.05907455 BNT ▼ -40.5 %

ราคาโดยประมาณของ 5 NavCoin ใน Bancor สำหรับปีหน้า*

08/2020 0.44864595 BNT ▲ 9.16 %
09/2020 0.23218587 BNT ▼ -48.25 %
10/2020 0.10801811 BNT ▼ -53.48 %
11/2020 0.07591155 BNT ▼ -29.72 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน