10 ugia มัวร์ แล้วก็ Nucleus Vision

ราคา 10 ugia มัวร์ แล้วก็ Nucleus Vision ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 35.8311 NCASH.

ราคาเท่าไหร่ 10 MRO ใน NCASH?

08 04, 2020
10 MRO = 35.8311 NCASH
▲ 10.54 %
10 NCASH = 2.79 MRO
1 MRO = 3.583111 NCASH

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 10 MRO ใน NCASH

สถิติค่าใช้จ่าย 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 36.1003 NCASH
ขีดสุด 85.8748 NCASH
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 71.2843 NCASH
90 วัน
ขั้นต่ำ 36.1003 NCASH
ขีดสุด 125.36 NCASH
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 87.6189 NCASH
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 36.1003 NCASH
ขีดสุด 147.7 NCASH
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 97.7827 NCASH

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 MRO แล้วก็ NCASH ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 10 ugia มัวร์ ต่อต้าน Nucleus Vision เปลี่ยนโดย -57.92% (85.1588 NCASH — 35.8311 NCASH)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 MRO แล้วก็ NCASH ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 ugia มัวร์ ต่อต้าน Nucleus Vision เปลี่ยนโดย -67.57% (110.48 NCASH — 35.8311 NCASH)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 MRO แล้วก็ NCASH ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 ugia มัวร์ ต่อต้าน Nucleus Vision เปลี่ยนโดย -73.62% (135.84 NCASH — 35.8311 NCASH)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 10 MRO แล้วก็ NCASH ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 10 ugia มัวร์ ต่อต้าน Nucleus Vision เปลี่ยนโดย -73.62% (135.84 NCASH — 35.8311 NCASH)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 MRO ใน NCASH

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 10 ugia มัวร์ (MRO) ใน Nucleus Vision (NCASH) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 10 ugia มัวร์ (MRO) ใน Nucleus Vision (NCASH) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision

ราคาโดยประมาณของ 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 35.1693 NCASH ▼ -1.85 %
06/08 34.6352 NCASH ▼ -1.52 %
07/08 35.3977 NCASH ▲ 2.2 %
08/08 35.9057 NCASH ▲ 1.44 %
09/08 34.9116 NCASH ▼ -2.77 %
10/08 33.9134 NCASH ▼ -2.86 %
11/08 33.8761 NCASH ▼ -0.11 %
12/08 34.583 NCASH ▲ 2.09 %
13/08 35.2117 NCASH ▲ 1.82 %
14/08 33.5191 NCASH ▼ -4.81 %
15/08 34.0325 NCASH ▲ 1.53 %
16/08 34.3138 NCASH ▲ 0.83 %
17/08 34.7245 NCASH ▲ 1.2 %
18/08 35.0548 NCASH ▲ 0.95 %
19/08 33.5879 NCASH ▼ -4.18 %
20/08 32.4909 NCASH ▼ -3.27 %
21/08 30.6701 NCASH ▼ -5.6 %
22/08 27.1691 NCASH ▼ -11.42 %
23/08 26.7234 NCASH ▼ -1.64 %
24/08 26.1292 NCASH ▼ -2.22 %
25/08 24.1959 NCASH ▼ -7.4 %
26/08 23.8103 NCASH ▼ -1.59 %
27/08 24.8363 NCASH ▲ 4.31 %
28/08 25.532 NCASH ▲ 2.8 %
29/08 23.7217 NCASH ▼ -7.09 %
30/08 20.4411 NCASH ▼ -13.83 %
31/08 20.6857 NCASH ▲ 1.2 %
01/09 20.6781 NCASH ▼ -0.04 %
02/09 17.4565 NCASH ▼ -15.58 %
03/09 11.7956 NCASH ▼ -32.43 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 33.7541 NCASH ▼ -5.8 %
17/08 — 23/08 32.1446 NCASH ▼ -4.77 %
24/08 — 30/08 25.1438 NCASH ▼ -21.78 %
31/08 — 06/09 27.8895 NCASH ▲ 10.92 %
07/09 — 13/09 25.417 NCASH ▼ -8.87 %
14/09 — 20/09 30.0491 NCASH ▲ 18.22 %
21/09 — 27/09 28.8188 NCASH ▼ -4.09 %
28/09 — 04/10 28.5137 NCASH ▼ -1.06 %
05/10 — 11/10 28.0017 NCASH ▼ -1.8 %
12/10 — 18/10 17.9043 NCASH ▼ -36.06 %
19/10 — 25/10 13.3474 NCASH ▼ -25.45 %
26/10 — 01/11 10.2378 NCASH ▼ -23.3 %

ราคาโดยประมาณของ 10 ugia มัวร์ ใน Nucleus Vision สำหรับปีหน้า*

09/2020 32.4092 NCASH ▼ -9.55 %
10/2020 25.4211 NCASH ▼ -21.56 %
11/2020 23.6246 NCASH ▼ -7.07 %
12/2020 13.3312 NCASH ▼ -43.57 %
01/2021 8.270649 NCASH ▼ -37.96 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน