2,000 MediBloc แล้วก็ SnowGem

ราคา 2,000 MediBloc แล้วก็ SnowGem ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 157.95 XSG.

ราคาเท่าไหร่ 2,000 MED ใน XSG?

08 13, 2020
2,000 MED = 157.95 XSG
▲ 1.3 %
2,000 XSG = 25,324 MED
1 MED = 0.07897737 XSG

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 2,000 MED ใน XSG

สถิติค่าใช้จ่าย 2,000 MediBloc ใน SnowGem

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 147.36 XSG
ขีดสุด 248.48 XSG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 182.4 XSG
90 วัน
ขั้นต่ำ 147.36 XSG
ขีดสุด 767.4 XSG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 312.29 XSG
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 147.36 XSG
ขีดสุด 767.4 XSG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 328.75 XSG

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 MED แล้วก็ XSG ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 2,000 MediBloc ต่อต้าน SnowGem เปลี่ยนโดย -36.27% (247.86 XSG — 157.95 XSG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 MED แล้วก็ XSG ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2,000 MediBloc ต่อต้าน SnowGem เปลี่ยนโดย -53.89% (342.54 XSG — 157.95 XSG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 MED แล้วก็ XSG ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2,000 MediBloc ต่อต้าน SnowGem เปลี่ยนโดย -66.07% (465.59 XSG — 157.95 XSG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 2,000 MED แล้วก็ XSG ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 2,000 MediBloc ต่อต้าน SnowGem เปลี่ยนโดย -66.07% (465.59 XSG — 157.95 XSG)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 MED ใน XSG

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 2,000 MediBloc (MED) ใน SnowGem (XSG) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 2,000 MediBloc (MED) ใน SnowGem (XSG) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 2,000 MediBloc ใน SnowGem

ราคาโดยประมาณของ 2,000 MediBloc ใน SnowGem สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 166.02 XSG ▲ 5.1 %
15/08 163.68 XSG ▼ -1.41 %
16/08 170.02 XSG ▲ 3.87 %
17/08 169.95 XSG ▼ -0.04 %
18/08 152.56 XSG ▼ -10.23 %
19/08 157.15 XSG ▲ 3 %
20/08 166.97 XSG ▲ 6.25 %
21/08 170.87 XSG ▲ 2.34 %
22/08 152.28 XSG ▼ -10.88 %
23/08 133.13 XSG ▼ -12.57 %
24/08 126.15 XSG ▼ -5.24 %
25/08 118.62 XSG ▼ -5.97 %
26/08 109.11 XSG ▼ -8.02 %
27/08 101.91 XSG ▼ -6.59 %
28/08 106.79 XSG ▲ 4.79 %
29/08 113.42 XSG ▲ 6.21 %
30/08 112.14 XSG ▼ -1.13 %
31/08 105.34 XSG ▼ -6.06 %
01/09 105.44 XSG ▲ 0.09 %
02/09 108.18 XSG ▲ 2.6 %
03/09 108.7 XSG ▲ 0.48 %
04/09 106.81 XSG ▼ -1.74 %
05/09 101.78 XSG ▼ -4.71 %
06/09 106.52 XSG ▲ 4.66 %
07/09 110.57 XSG ▲ 3.8 %
08/09 106.98 XSG ▼ -3.24 %
09/09 110.53 XSG ▲ 3.32 %
10/09 108.68 XSG ▼ -1.67 %
11/09 106.34 XSG ▼ -2.15 %
12/09 107.16 XSG ▲ 0.77 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 MediBloc ใน SnowGem จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 2,000 MediBloc ใน SnowGem เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 2,000 MediBloc ใน SnowGem ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 166.18 XSG ▲ 5.21 %
24/08 — 30/08 173.17 XSG ▲ 4.2 %
31/08 — 06/09 126.19 XSG ▼ -27.13 %
07/09 — 13/09 125.66 XSG ▼ -0.42 %
14/09 — 20/09 104.63 XSG ▼ -16.74 %
21/09 — 27/09 103.23 XSG ▼ -1.34 %
28/09 — 04/10 83.8579 XSG ▼ -18.77 %
05/10 — 11/10 83.1218 XSG ▼ -0.88 %
12/10 — 18/10 44.502 XSG ▼ -46.46 %
19/10 — 25/10 45.34 XSG ▲ 1.88 %
26/10 — 01/11 46.9704 XSG ▲ 3.6 %
02/11 — 08/11 45.816 XSG ▼ -2.46 %

ราคาโดยประมาณของ 2,000 MediBloc ใน SnowGem สำหรับปีหน้า*

09/2020 125.59 XSG ▼ -20.49 %
10/2020 166.48 XSG ▲ 32.55 %
11/2020 89.3942 XSG ▼ -46.3 %
12/2020 58.2384 XSG ▼ -34.85 %
01/2021 60.296 XSG ▲ 3.53 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน