200 MediShares แล้วก็ Latvian lat

ราคา 200 MediShares แล้วก็ Latvian lat ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 0.49 LVL.

ราคาเท่าไหร่ 200 MDS ใน LVL?

08 13, 2020
200 MDS = 0.49 LVL
▼ -0.55 %
200 LVL = 81,125 MDS
1 MDS = 0 LVL

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 200 MDS ใน LVL

สถิติค่าใช้จ่าย 200 MediShares ใน Latvian lat

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 93,714 LVL
ขีดสุด 0.61 LVL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 40,619 LVL
90 วัน
ขั้นต่ำ 93,714 LVL
ขีดสุด 0.61 LVL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 92,064 LVL
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 93,714 LVL
ขีดสุด 0.61 LVL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 103,324 LVL

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 MDS แล้วก็ LVL ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 200 MediShares ต่อต้าน Latvian lat เปลี่ยนโดย 18.93% (0.41 LVL — 0.49 LVL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 MDS แล้วก็ LVL ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 MediShares ต่อต้าน Latvian lat เปลี่ยนโดย 21.74% (0.41 LVL — 0.49 LVL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 MDS แล้วก็ LVL ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 MediShares ต่อต้าน Latvian lat เปลี่ยนโดย 61% (0.31 LVL — 0.49 LVL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 MDS แล้วก็ LVL ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 MediShares ต่อต้าน Latvian lat เปลี่ยนโดย 61% (0.31 LVL — 0.49 LVL)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 MDS ใน LVL

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 200 MediShares (MDS) ใน Latvian lat (LVL) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 MediShares (MDS) ใน Latvian lat (LVL) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 200 MediShares ใน Latvian lat

ราคาโดยประมาณของ 200 MediShares ใน Latvian lat สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 0.38 LVL ▼ -22.85 %
15/08 0.36 LVL ▼ -5.78 %
16/08 0.25 LVL ▼ -29.23 %
17/08 0.17 LVL ▼ -33.23 %
18/08 0.17 LVL ▲ 1.41 %
19/08 0.18 LVL ▲ 3.18 %
20/08 0.18 LVL ▲ 0.38 %
21/08 0.18 LVL ▲ 2.71 %
22/08 0.19 LVL ▲ 1.35 %
23/08 0.18 LVL ▼ -3.04 %
24/08 0.18 LVL ▼ -0.84 %
25/08 0.18 LVL ▲ 0.63 %
26/08 0.18 LVL ▼ -1.66 %
27/08 0.46 LVL ▲ 162.44 %
28/08 0.48 LVL ▲ 3.79 %
29/08 0.48 LVL ▲ 0.69 %
30/08 0.46 LVL ▼ -5.83 %
31/08 0.44 LVL ▼ -3.6 %
01/09 0.37 LVL ▼ -16.23 %
02/09 0.37 LVL ▼ -0.6 %
03/09 0.37 LVL ▲ 2.45 %
04/09 0.38 LVL ▲ 1.2 %
05/09 0.39 LVL ▲ 4.06 %
06/09 0.45 LVL ▲ 13 %
07/09 0.47 LVL ▲ 4.69 %
08/09 0.43 LVL ▼ -7.51 %
09/09 0.42 LVL ▼ -2.67 %
10/09 0.4 LVL ▼ -4.6 %
11/09 0.38 LVL ▼ -4.75 %
12/09 0.11 LVL ▼ -71.37 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 MediShares ใน Latvian lat จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 MediShares ใน Latvian lat เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 200 MediShares ใน Latvian lat ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0.48 LVL ▼ -3.31 %
24/08 — 30/08 0.45 LVL ▼ -6.48 %
31/08 — 06/09 0.42 LVL ▼ -4.68 %
07/09 — 13/09 0.48 LVL ▲ 12.1 %
14/09 — 20/09 1.87 LVL ▲ 292.35 %
21/09 — 27/09 1.78 LVL ▼ -4.88 %
28/09 — 04/10 0.26 LVL ▼ -85.16 %
05/10 — 11/10 0.07 LVL ▼ -71.75 %
12/10 — 18/10 0.07 LVL ▼ -3.22 %
19/10 — 25/10 0.12 LVL ▲ 64.27 %
26/10 — 01/11 0.14 LVL ▲ 15.91 %
02/11 — 08/11 0.02 LVL ▼ -83.64 %

ราคาโดยประมาณของ 200 MediShares ใน Latvian lat สำหรับปีหน้า*

09/2020 0.39 LVL ▼ -20.1 %
10/2020 0.44 LVL ▲ 12.88 %
11/2020 1.4 LVL ▲ 214.68 %
12/2020 0.33 LVL ▼ -76.7 %
01/2021 0.09 LVL ▼ -72.86 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน