1 LBRY Credits แล้วก็ SAFE

ราคา 1 LBRY Credits แล้วก็ SAFE ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 0.78013494 SAFE.

ราคาเท่าไหร่ 1 LBC ใน SAFE?

08 13, 2020
1 LBC = 0.78013494 SAFE
▼ -0.96 %
1 SAFE = 1.28183 LBC
1 LBC = 0.78013494 SAFE

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1 LBC ใน SAFE

สถิติค่าใช้จ่าย 1 LBRY Credits ใน SAFE

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 0.65837687 SAFE
ขีดสุด 0.1054267 SAFE
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.44362085 SAFE
90 วัน
ขั้นต่ำ 0.65837687 SAFE
ขีดสุด 0.10725735 SAFE
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.63944131 SAFE
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 0.65837687 SAFE
ขีดสุด 0.1259613 SAFE
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.6791741 SAFE

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 LBC แล้วก็ SAFE ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 1 LBRY Credits ต่อต้าน SAFE เปลี่ยนโดย 1084.43% (0.0658656 SAFE — 0.78013494 SAFE)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 LBC แล้วก็ SAFE ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 1 LBRY Credits ต่อต้าน SAFE เปลี่ยนโดย 688.21% (0.09897526 SAFE — 0.78013494 SAFE)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 LBC แล้วก็ SAFE ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 1 LBRY Credits ต่อต้าน SAFE เปลี่ยนโดย 2728.3% (0.02758319 SAFE — 0.78013494 SAFE)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 LBC แล้วก็ SAFE ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 1 LBRY Credits ต่อต้าน SAFE เปลี่ยนโดย 2728.3% (0.02758319 SAFE — 0.78013494 SAFE)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 LBC ใน SAFE

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1 LBRY Credits (LBC) ใน SAFE (SAFE) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 LBRY Credits (LBC) ใน SAFE (SAFE) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1 LBRY Credits ใน SAFE

ราคาโดยประมาณของ 1 LBRY Credits ใน SAFE สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 0.77201549 SAFE ▼ -1.04 %
15/08 0.82979263 SAFE ▲ 7.48 %
16/08 0.86266921 SAFE ▲ 3.96 %
17/08 0.93984618 SAFE ▲ 8.95 %
18/08 1.001884 SAFE ▲ 6.6 %
19/08 0.8592878 SAFE ▼ -14.23 %
20/08 0.74748707 SAFE ▼ -13.01 %
21/08 0.80714751 SAFE ▲ 7.98 %
22/08 0.83546784 SAFE ▲ 3.51 %
23/08 0.79223743 SAFE ▼ -5.17 %
24/08 0.82591547 SAFE ▲ 4.25 %
25/08 0.95523552 SAFE ▲ 15.66 %
26/08 0.92806211 SAFE ▼ -2.84 %
27/08 0.86457537 SAFE ▼ -6.84 %
28/08 0.9943565 SAFE ▲ 15.01 %
29/08 1.215911 SAFE ▲ 22.28 %
30/08 1.1062 SAFE ▼ -9.02 %
31/08 0.93433619 SAFE ▼ -15.54 %
01/09 0.9219881 SAFE ▼ -1.32 %
02/09 0.91211286 SAFE ▼ -1.07 %
03/09 1.051963 SAFE ▲ 15.33 %
04/09 1.039514 SAFE ▼ -1.18 %
05/09 1.013252 SAFE ▼ -2.53 %
06/09 1.011946 SAFE ▼ -0.13 %
07/09 0.99676665 SAFE ▼ -1.5 %
08/09 0.92360536 SAFE ▼ -7.34 %
09/09 0.84044872 SAFE ▼ -9 %
10/09 0.91098462 SAFE ▲ 8.39 %
11/09 0.89381461 SAFE ▼ -1.88 %
12/09 0.39060102 SAFE ▼ -56.3 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 LBRY Credits ใน SAFE จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 LBRY Credits ใน SAFE เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1 LBRY Credits ใน SAFE ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 0.79002794 SAFE ▲ 1.27 %
24/08 — 30/08 0.65970908 SAFE ▼ -16.5 %
31/08 — 06/09 0.54377819 SAFE ▼ -17.57 %
07/09 — 13/09 0.5210046 SAFE ▼ -4.19 %
14/09 — 20/09 0.41807748 SAFE ▼ -19.76 %
21/09 — 27/09 0.39715387 SAFE ▼ -5 %
28/09 — 04/10 0.30116436 SAFE ▼ -24.17 %
05/10 — 11/10 0.33764579 SAFE ▲ 12.11 %
12/10 — 18/10 0.3579736 SAFE ▲ 6.02 %
19/10 — 25/10 0.36586771 SAFE ▲ 2.21 %
26/10 — 01/11 0.34084658 SAFE ▼ -6.84 %
02/11 — 08/11 0.11995705 SAFE ▼ -64.81 %

ราคาโดยประมาณของ 1 LBRY Credits ใน SAFE สำหรับปีหน้า*

09/2020 1.338092 SAFE ▲ 71.52 %
10/2020 1.702919 SAFE ▲ 27.26 %
11/2020 0.92064688 SAFE ▼ -45.94 %
12/2020 0.8519551 SAFE ▼ -7.46 %
01/2021 0.35511431 SAFE ▼ -58.32 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน