200 Hush แล้วก็ Pascal

ราคา 200 Hush แล้วก็ Pascal ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 13, 2020, คือ 183.23 PASC.

ราคาเท่าไหร่ 200 HUSH ใน PASC?

08 13, 2020
200 HUSH = 183.23 PASC
▲ 1.24 %
200 PASC = 218.31 HUSH
1 HUSH = 0.91612656 PASC

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 200 HUSH ใน PASC

สถิติค่าใช้จ่าย 200 Hush ใน Pascal

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 109.25 PASC
ขีดสุด 258.77 PASC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 192.48 PASC
90 วัน
ขั้นต่ำ 109.25 PASC
ขีดสุด 730.24 PASC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 338.89 PASC
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 109.25 PASC
ขีดสุด 730.24 PASC
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 321.76 PASC

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 HUSH แล้วก็ PASC ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 15, 2020 — 08 13, 2020) ราคา 200 Hush ต่อต้าน Pascal เปลี่ยนโดย -25.2% (244.97 PASC — 183.23 PASC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 HUSH แล้วก็ PASC ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 16, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 Hush ต่อต้าน Pascal เปลี่ยนโดย -42.99% (321.4 PASC — 183.23 PASC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 HUSH แล้วก็ PASC ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 Hush ต่อต้าน Pascal เปลี่ยนโดย -43.06% (321.79 PASC — 183.23 PASC)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 HUSH แล้วก็ PASC ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 13, 2020) ราคาของ 200 Hush ต่อต้าน Pascal เปลี่ยนโดย -43.06% (321.79 PASC — 183.23 PASC)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 HUSH ใน PASC

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 200 Hush (HUSH) ใน Pascal (PASC) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 Hush (HUSH) ใน Pascal (PASC) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 200 Hush ใน Pascal

ราคาโดยประมาณของ 200 Hush ใน Pascal สำหรับ 30 วันถัดไป*

14/08 165.73 PASC ▼ -9.55 %
15/08 168.42 PASC ▲ 1.63 %
16/08 161.14 PASC ▼ -4.32 %
17/08 162.94 PASC ▲ 1.12 %
18/08 152.88 PASC ▼ -6.17 %
19/08 147.67 PASC ▼ -3.41 %
20/08 140.66 PASC ▼ -4.74 %
21/08 135.06 PASC ▼ -3.98 %
22/08 140.39 PASC ▲ 3.95 %
23/08 141.54 PASC ▲ 0.82 %
24/08 146.95 PASC ▲ 3.83 %
25/08 147.92 PASC ▲ 0.66 %
26/08 144.89 PASC ▼ -2.05 %
27/08 138.14 PASC ▼ -4.66 %
28/08 137.55 PASC ▼ -0.43 %
29/08 136.27 PASC ▼ -0.93 %
30/08 132.8 PASC ▼ -2.54 %
31/08 130.26 PASC ▼ -1.92 %
01/09 112.39 PASC ▼ -13.72 %
02/09 100.77 PASC ▼ -10.34 %
03/09 127.19 PASC ▲ 26.23 %
04/09 129.33 PASC ▲ 1.68 %
05/09 129.67 PASC ▲ 0.27 %
06/09 131.97 PASC ▲ 1.77 %
07/09 131.33 PASC ▼ -0.49 %
08/09 131.73 PASC ▲ 0.3 %
09/09 121.33 PASC ▼ -7.89 %
10/09 123.92 PASC ▲ 2.13 %
11/09 129.73 PASC ▲ 4.69 %
12/09 132.25 PASC ▲ 1.94 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 Hush ใน Pascal จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 Hush ใน Pascal เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 200 Hush ใน Pascal ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 163.36 PASC ▼ -10.84 %
24/08 — 30/08 235.22 PASC ▲ 43.99 %
31/08 — 06/09 220.51 PASC ▼ -6.25 %
07/09 — 13/09 183.34 PASC ▼ -16.85 %
14/09 — 20/09 128.75 PASC ▼ -29.78 %
21/09 — 27/09 92.4704 PASC ▼ -28.18 %
28/09 — 04/10 119.73 PASC ▲ 29.48 %
05/10 — 11/10 82.109 PASC ▼ -31.42 %
12/10 — 18/10 80.2726 PASC ▼ -2.24 %
19/10 — 25/10 61.0534 PASC ▼ -23.94 %
26/10 — 01/11 67.7432 PASC ▲ 10.96 %
02/11 — 08/11 73.5189 PASC ▲ 8.53 %

ราคาโดยประมาณของ 200 Hush ใน Pascal สำหรับปีหน้า*

09/2020 148.3 PASC ▼ -19.06 %
10/2020 231.87 PASC ▲ 56.35 %
11/2020 196.51 PASC ▼ -15.25 %
12/2020 117.99 PASC ▼ -39.95 %
01/2021 116.57 PASC ▼ -1.21 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน