1 Gemini Dollar แล้วก็ ลารี

ราคา 1 Gemini Dollar แล้วก็ ลารี ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 3.07 GEL.

ราคาเท่าไหร่ 1 GUSD ใน GEL?

08 04, 2020
1 GUSD = 3.07 GEL
▼ -0.29 %
1 GEL = 0.32540707 GUSD
1 GUSD = 3.07 GEL

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1 GUSD ใน GEL

สถิติค่าใช้จ่าย 1 Gemini Dollar ใน ลารี

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 3.04 GEL
ขีดสุด 3.11 GEL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.07 GEL
90 วัน
ขั้นต่ำ 2.89 GEL
ขีดสุด 3.45 GEL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.1 GEL
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 2.89 GEL
ขีดสุด 3.45 GEL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.12 GEL

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 GUSD แล้วก็ GEL ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 1 Gemini Dollar ต่อต้าน ลารี เปลี่ยนโดย 1.01% (3.04 GEL — 3.07 GEL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 GUSD แล้วก็ GEL ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1 Gemini Dollar ต่อต้าน ลารี เปลี่ยนโดย -4.42% (3.22 GEL — 3.07 GEL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 GUSD แล้วก็ GEL ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1 Gemini Dollar ต่อต้าน ลารี เปลี่ยนโดย -2.69% (3.16 GEL — 3.07 GEL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1 GUSD แล้วก็ GEL ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1 Gemini Dollar ต่อต้าน ลารี เปลี่ยนโดย -2.69% (3.16 GEL — 3.07 GEL)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 GUSD ใน GEL

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1 Gemini Dollar (GUSD) ใน ลารี (GEL) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1 Gemini Dollar (GUSD) ใน ลารี (GEL) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1 Gemini Dollar ใน ลารี

ราคาโดยประมาณของ 1 Gemini Dollar ใน ลารี สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 3.08 GEL ▲ 0.18 %
06/08 3.08 GEL ▼ -0.01 %
07/08 3.08 GEL ▲ 0.1 %
08/08 3.09 GEL ▲ 0.22 %
09/08 3.09 GEL ▲ 0.02 %
10/08 3.09 GEL ▼ -0.05 %
11/08 3.09 GEL ▲ 0.01 %
12/08 3.11 GEL ▲ 0.63 %
13/08 3.1 GEL ▼ -0.07 %
14/08 3.1 GEL ▼ -0.22 %
15/08 3.1 GEL ▲ 0.08 %
16/08 3.1 GEL ▼ -0.01 %
17/08 3.11 GEL ▲ 0.32 %
18/08 3.1 GEL ▼ -0.37 %
19/08 3.1 GEL ▲ 0.05 %
20/08 3.11 GEL ▲ 0.36 %
21/08 3.11 GEL ▼ -0.12 %
22/08 3.1 GEL ▼ -0.19 %
23/08 3.1 GEL ▲ 0.1 %
24/08 3.1 GEL ▼ -0.06 %
25/08 3.1 GEL ▼ -0.14 %
26/08 3.11 GEL ▲ 0.34 %
27/08 3.12 GEL ▲ 0.4 %
28/08 3.13 GEL ▲ 0.3 %
29/08 3.12 GEL ▼ -0.31 %
30/08 3.12 GEL ▼ -0.08 %
31/08 3.11 GEL ▼ -0.34 %
01/09 3.11 GEL ▲ 0.06 %
02/09 3.11 GEL ▼ -0.14 %
03/09 3.11 GEL ▲ 0.07 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Gemini Dollar ใน ลารี จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1 Gemini Dollar ใน ลารี เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1 Gemini Dollar ใน ลารี ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 3.07 GEL ▼ -0.16 %
17/08 — 23/08 3.19 GEL ▲ 4.09 %
24/08 — 30/08 2.87 GEL ▼ -10.12 %
31/08 — 06/09 2.96 GEL ▲ 3.07 %
07/09 — 13/09 2.95 GEL ▼ -0.28 %
14/09 — 20/09 2.97 GEL ▲ 0.71 %
21/09 — 27/09 2.96 GEL ▼ -0.46 %
28/09 — 04/10 2.99 GEL ▲ 0.93 %
05/10 — 11/10 2.98 GEL ▼ -0.34 %
12/10 — 18/10 2.99 GEL ▲ 0.46 %
19/10 — 25/10 2.99 GEL ▼ -0.05 %
26/10 — 01/11 2.99 GEL ▲ 0.05 %

ราคาโดยประมาณของ 1 Gemini Dollar ใน ลารี สำหรับปีหน้า*

09/2020 3.1 GEL ▲ 1.03 %
10/2020 3.17 GEL ▲ 2.17 %
11/2020 3.03 GEL ▼ -4.57 %
12/2020 3.03 GEL ▲ 0.15 %
01/2021 3.03 GEL ▼ -0.05 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน