50 Grin แล้วก็ เบอร์เอธิโอเปีย

ราคา 50 Grin แล้วก็ เบอร์เอธิโอเปีย ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 922.57 ETB.

ราคาเท่าไหร่ 50 GRIN ใน ETB?

08 04, 2020
50 GRIN = 922.57 ETB
▼ -1.49 %
50 ETB = 2.709828 GRIN
1 GRIN = 18.45 ETB

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 50 GRIN ใน ETB

สถิติค่าใช้จ่าย 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 709.99 ETB
ขีดสุด 985.41 ETB
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 805.87 ETB
90 วัน
ขั้นต่ำ 679.7 ETB
ขีดสุด 1,020 ETB
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 820.54 ETB
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 679.7 ETB
ขีดสุด 1,020 ETB
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 824.91 ETB

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 GRIN แล้วก็ ETB ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 50 Grin ต่อต้าน เบอร์เอธิโอเปีย เปลี่ยนโดย 30.35% (707.74 ETB — 922.57 ETB)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 GRIN แล้วก็ ETB ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Grin ต่อต้าน เบอร์เอธิโอเปีย เปลี่ยนโดย 2.95% (896.13 ETB — 922.57 ETB)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 GRIN แล้วก็ ETB ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Grin ต่อต้าน เบอร์เอธิโอเปีย เปลี่ยนโดย 11.89% (824.51 ETB — 922.57 ETB)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 GRIN แล้วก็ ETB ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Grin ต่อต้าน เบอร์เอธิโอเปีย เปลี่ยนโดย 11.89% (824.51 ETB — 922.57 ETB)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 GRIN ใน ETB

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 50 Grin (GRIN) ใน เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 Grin (GRIN) ใน เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย

ราคาโดยประมาณของ 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 949.41 ETB ▲ 2.91 %
06/08 976.19 ETB ▲ 2.82 %
07/08 1,003 ETB ▲ 2.7 %
08/08 1,072 ETB ▲ 6.93 %
09/08 1,084 ETB ▲ 1.12 %
10/08 1,076 ETB ▼ -0.71 %
11/08 1,075 ETB ▼ -0.13 %
12/08 1,070 ETB ▼ -0.45 %
13/08 1,060 ETB ▼ -0.92 %
14/08 1,056 ETB ▼ -0.38 %
15/08 1,009 ETB ▼ -4.44 %
16/08 963.51 ETB ▼ -4.54 %
17/08 964.94 ETB ▲ 0.15 %
18/08 953.16 ETB ▼ -1.22 %
19/08 949.83 ETB ▼ -0.35 %
20/08 958.1 ETB ▲ 0.87 %
21/08 971.52 ETB ▲ 1.4 %
22/08 994.46 ETB ▲ 2.36 %
23/08 1,012 ETB ▲ 1.77 %
24/08 1,017 ETB ▲ 0.47 %
25/08 1,024 ETB ▲ 0.75 %
26/08 1,012 ETB ▼ -1.24 %
27/08 1,014 ETB ▲ 0.27 %
28/08 1,021 ETB ▲ 0.6 %
29/08 1,003 ETB ▼ -1.72 %
30/08 1,013 ETB ▲ 0.98 %
31/08 1,102 ETB ▲ 8.84 %
01/09 1,198 ETB ▲ 8.67 %
02/09 1,179 ETB ▼ -1.61 %
03/09 1,243 ETB ▲ 5.47 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 915.75 ETB ▼ -0.74 %
17/08 — 23/08 1,065 ETB ▲ 16.28 %
24/08 — 30/08 1,064 ETB ▼ -0.1 %
31/08 — 06/09 953.65 ETB ▼ -10.35 %
07/09 — 13/09 954.85 ETB ▲ 0.13 %
14/09 — 20/09 792.33 ETB ▼ -17.02 %
21/09 — 27/09 807.82 ETB ▲ 1.95 %
28/09 — 04/10 922.73 ETB ▲ 14.23 %
05/10 — 11/10 830.83 ETB ▼ -9.96 %
12/10 — 18/10 890.71 ETB ▲ 7.21 %
19/10 — 25/10 995.33 ETB ▲ 11.75 %
26/10 — 01/11 1,034 ETB ▲ 3.93 %

ราคาโดยประมาณของ 50 Grin ใน เบอร์เอธิโอเปีย สำหรับปีหน้า*

09/2020 994.02 ETB ▲ 7.75 %
10/2020 1,005 ETB ▲ 1.14 %
11/2020 853.5 ETB ▼ -15.1 %
12/2020 990.09 ETB ▲ 16 %
01/2021 1,095 ETB ▲ 10.55 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน