1,000 Electroneum แล้วก็ Crown

ราคา 1,000 Electroneum แล้วก็ Crown ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 73.2675 CRW.

ราคาเท่าไหร่ 1,000 ETN ใน CRW?

08 04, 2020
1,000 ETN = 73.2675 CRW
▼ -0.51 %
1,000 CRW = 13,649 ETN
1 ETN = 0.07326753 CRW

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1,000 ETN ใน CRW

สถิติค่าใช้จ่าย 1,000 Electroneum ใน Crown

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 73.4998 CRW
ขีดสุด 107.34 CRW
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 90.5246 CRW
90 วัน
ขั้นต่ำ 61.3104 CRW
ขีดสุด 175.2 CRW
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 100.53 CRW
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 38.234 CRW
ขีดสุด 175.2 CRW
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 88.7234 CRW

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ETN แล้วก็ CRW ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 1,000 Electroneum ต่อต้าน Crown เปลี่ยนโดย -27.02% (100.4 CRW — 73.2675 CRW)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ETN แล้วก็ CRW ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Electroneum ต่อต้าน Crown เปลี่ยนโดย 19.5% (61.3104 CRW — 73.2675 CRW)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ETN แล้วก็ CRW ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Electroneum ต่อต้าน Crown เปลี่ยนโดย 79.1% (40.9086 CRW — 73.2675 CRW)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ETN แล้วก็ CRW ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Electroneum ต่อต้าน Crown เปลี่ยนโดย 79.1% (40.9086 CRW — 73.2675 CRW)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 ETN ใน CRW

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1,000 Electroneum (ETN) ใน Crown (CRW) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 Electroneum (ETN) ใน Crown (CRW) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1,000 Electroneum ใน Crown

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Electroneum ใน Crown สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 72.5667 CRW ▼ -0.96 %
06/08 76.081 CRW ▲ 4.84 %
07/08 73.325 CRW ▼ -3.62 %
08/08 68.4105 CRW ▼ -6.7 %
09/08 67.0994 CRW ▼ -1.92 %
10/08 68.0112 CRW ▲ 1.36 %
11/08 69.1632 CRW ▲ 1.69 %
12/08 69.7903 CRW ▲ 0.91 %
13/08 70.9104 CRW ▲ 1.6 %
14/08 71.9853 CRW ▲ 1.52 %
15/08 74.075 CRW ▲ 2.9 %
16/08 72.7012 CRW ▼ -1.85 %
17/08 72.5042 CRW ▼ -0.27 %
18/08 75.4572 CRW ▲ 4.07 %
19/08 77.8213 CRW ▲ 3.13 %
20/08 73.2776 CRW ▼ -5.84 %
21/08 69.6026 CRW ▼ -5.02 %
22/08 67.8128 CRW ▼ -2.57 %
23/08 67.7639 CRW ▼ -0.07 %
24/08 66.5975 CRW ▼ -1.72 %
25/08 68.2711 CRW ▲ 2.51 %
26/08 64.9366 CRW ▼ -4.88 %
27/08 59.9661 CRW ▼ -7.65 %
28/08 60.1489 CRW ▲ 0.3 %
29/08 58.3225 CRW ▼ -3.04 %
30/08 59.9425 CRW ▲ 2.78 %
31/08 57.7848 CRW ▼ -3.6 %
01/09 56.0204 CRW ▼ -3.05 %
02/09 55.564 CRW ▼ -0.81 %
03/09 53.7222 CRW ▼ -3.31 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Electroneum ใน Crown จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Electroneum ใน Crown เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Electroneum ใน Crown ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 75.3536 CRW ▲ 2.85 %
17/08 — 23/08 91.2908 CRW ▲ 21.15 %
24/08 — 30/08 77.7402 CRW ▼ -14.84 %
31/08 — 06/09 66.2598 CRW ▼ -14.77 %
07/09 — 13/09 57.688 CRW ▼ -12.94 %
14/09 — 20/09 63.5075 CRW ▲ 10.09 %
21/09 — 27/09 68.2531 CRW ▲ 7.47 %
28/09 — 04/10 63.5894 CRW ▼ -6.83 %
05/10 — 11/10 71.2239 CRW ▲ 12.01 %
12/10 — 18/10 56.4258 CRW ▼ -20.78 %
19/10 — 25/10 49.6021 CRW ▼ -12.09 %
26/10 — 01/11 48.4208 CRW ▼ -2.38 %

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Electroneum ใน Crown สำหรับปีหน้า*

09/2020 96.6782 CRW ▲ 31.95 %
10/2020 240.23 CRW ▲ 148.48 %
11/2020 205.81 CRW ▼ -14.33 %
12/2020 147.76 CRW ▼ -28.21 %
01/2021 138.66 CRW ▼ -6.15 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน