500 Cryptonex แล้วก็ Eidoo

ราคา 500 Cryptonex แล้วก็ Eidoo ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 07 08, 2020, คือ 1,126 EDO.

ราคาเท่าไหร่ 500 CNX ใน EDO?

07 08, 2020
500 CNX = 1,126 EDO
▲ 2.57 %
500 EDO = 221.98 CNX
1 CNX = 2.252446 EDO

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 500 CNX ใน EDO

สถิติค่าใช้จ่าย 500 Cryptonex ใน Eidoo

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 1,116 EDO
ขีดสุด 1,617 EDO
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,360 EDO
90 วัน
ขั้นต่ำ 1,116 EDO
ขีดสุด 8,290 EDO
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3,700 EDO
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 1,116 EDO
ขีดสุด 8,290 EDO
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3,700 EDO

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 500 CNX แล้วก็ EDO ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (06 09, 2020 — 07 08, 2020) ราคา 500 Cryptonex ต่อต้าน Eidoo เปลี่ยนโดย -36.18% (1,765 EDO — 1,126 EDO)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 500 CNX แล้วก็ EDO ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (04 10, 2020 — 07 08, 2020) ราคาของ 500 Cryptonex ต่อต้าน Eidoo เปลี่ยนโดย -86.41% (8,290 EDO — 1,126 EDO)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 500 CNX แล้วก็ EDO ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 07 08, 2020) ราคาของ 500 Cryptonex ต่อต้าน Eidoo เปลี่ยนโดย -86.41% (8,290 EDO — 1,126 EDO)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 500 CNX แล้วก็ EDO ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 07 08, 2020) ราคาของ 500 Cryptonex ต่อต้าน Eidoo เปลี่ยนโดย -86.41% (8,290 EDO — 1,126 EDO)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 500 CNX ใน EDO

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 500 Cryptonex (CNX) ใน Eidoo (EDO) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 500 Cryptonex (CNX) ใน Eidoo (EDO) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 500 Cryptonex ใน Eidoo

ราคาโดยประมาณของ 500 Cryptonex ใน Eidoo สำหรับ 30 วันถัดไป*

12/08 1,117 EDO ▼ -0.86 %
13/08 1,076 EDO ▼ -3.66 %
14/08 972.83 EDO ▼ -9.56 %
15/08 957.31 EDO ▼ -1.6 %
16/08 890.7 EDO ▼ -6.96 %
17/08 904.16 EDO ▲ 1.51 %
18/08 939.06 EDO ▲ 3.86 %
19/08 878.28 EDO ▼ -6.47 %
20/08 983.65 EDO ▲ 12 %
21/08 1,034 EDO ▲ 5.11 %
22/08 1,027 EDO ▼ -0.63 %
23/08 1,030 EDO ▲ 0.25 %
24/08 1,033 EDO ▲ 0.24 %
25/08 1,002 EDO ▼ -3 %
26/08 868.28 EDO ▼ -13.31 %
27/08 750.42 EDO ▼ -13.57 %
28/08 762.48 EDO ▲ 1.61 %
29/08 757.78 EDO ▼ -0.62 %
30/08 776.75 EDO ▲ 2.5 %
31/08 813.28 EDO ▲ 4.7 %
01/09 814.66 EDO ▲ 0.17 %
02/09 828.66 EDO ▲ 1.72 %
03/09 840.27 EDO ▲ 1.4 %
04/09 823.78 EDO ▼ -1.96 %
05/09 795.15 EDO ▼ -3.48 %
06/09 808.82 EDO ▲ 1.72 %
07/09 815.93 EDO ▲ 0.88 %
08/09 779.21 EDO ▼ -4.5 %
09/09 727.13 EDO ▼ -6.68 %
10/09 726.29 EDO ▼ -0.12 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 500 Cryptonex ใน Eidoo จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 500 Cryptonex ใน Eidoo เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 500 Cryptonex ใน Eidoo ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

17/08 — 23/08 1,151 EDO ▲ 2.19 %
24/08 — 30/08 857.38 EDO ▼ -25.5 %
31/08 — 06/09 698.53 EDO ▼ -18.53 %
07/09 — 13/09 622.04 EDO ▼ -10.95 %
14/09 — 20/09 323.32 EDO ▼ -48.02 %
21/09 — 27/09 320.77 EDO ▼ -0.79 %
28/09 — 04/10 189.63 EDO ▼ -40.88 %
05/10 — 11/10 151.67 EDO ▼ -20.02 %
12/10 — 18/10 160.68 EDO ▲ 5.94 %
19/10 — 25/10 126.03 EDO ▼ -21.57 %
26/10 — 01/11 119.23 EDO ▼ -5.39 %
02/11 — 08/11 106.83 EDO ▼ -10.4 %

ราคาโดยประมาณของ 500 Cryptonex ใน Eidoo สำหรับปีหน้า*

09/2020 808.89 EDO ▼ -28.18 %
10/2020 425.38 EDO ▼ -47.41 %
11/2020 211.05 EDO ▼ -50.38 %
12/2020 171.52 EDO ▼ -18.73 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน