200 Bitcoin Gold แล้วก็ Golem

ราคา 200 Bitcoin Gold แล้วก็ Golem ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 35,047 GNT.

ราคาเท่าไหร่ 200 BTG ใน GNT?

08 04, 2020
200 BTG = 35,047 GNT
▼ -2.03 %
200 GNT = 1.141322 BTG
1 BTG = 175.24 GNT

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 200 BTG ใน GNT

สถิติค่าใช้จ่าย 200 Bitcoin Gold ใน Golem

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 31,550 GNT
ขีดสุด 37,879 GNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 33,297 GNT
90 วัน
ขั้นต่ำ 28,240 GNT
ขีดสุด 44,039 GNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 34,906 GNT
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 20,861 GNT
ขีดสุด 91,795 GNT
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 39,683 GNT

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 BTG แล้วก็ GNT ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 200 Bitcoin Gold ต่อต้าน Golem เปลี่ยนโดย 1.28% (34,604 GNT — 35,047 GNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 BTG แล้วก็ GNT ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 200 Bitcoin Gold ต่อต้าน Golem เปลี่ยนโดย -20.62% (44,152 GNT — 35,047 GNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 BTG แล้วก็ GNT ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (08 06, 2019 — 08 04, 2020) ราคาของ 200 Bitcoin Gold ต่อต้าน Golem เปลี่ยนโดย -41.78% (60,199 GNT — 35,047 GNT)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 200 BTG แล้วก็ GNT ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (10 24, 2017 — 08 04, 2020) ราคาของ 200 Bitcoin Gold ต่อต้าน Golem เปลี่ยนโดย -79.47% (170,732 GNT — 35,047 GNT)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 BTG ใน GNT

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 200 Bitcoin Gold (BTG) ใน Golem (GNT) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 200 Bitcoin Gold (BTG) ใน Golem (GNT) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 200 Bitcoin Gold ใน Golem

ราคาโดยประมาณของ 200 Bitcoin Gold ใน Golem สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 35,331 GNT ▲ 0.81 %
06/08 35,828 GNT ▲ 1.41 %
07/08 34,502 GNT ▼ -3.7 %
08/08 34,274 GNT ▼ -0.66 %
09/08 34,818 GNT ▲ 1.59 %
10/08 35,893 GNT ▲ 3.09 %
11/08 36,280 GNT ▲ 1.08 %
12/08 34,449 GNT ▼ -5.05 %
13/08 33,885 GNT ▼ -1.64 %
14/08 33,400 GNT ▼ -1.43 %
15/08 34,542 GNT ▲ 3.42 %
16/08 35,400 GNT ▲ 2.48 %
17/08 34,360 GNT ▼ -2.94 %
18/08 33,446 GNT ▼ -2.66 %
19/08 32,384 GNT ▼ -3.18 %
20/08 31,382 GNT ▼ -3.09 %
21/08 31,327 GNT ▼ -0.18 %
22/08 31,960 GNT ▲ 2.02 %
23/08 31,984 GNT ▲ 0.08 %
24/08 31,470 GNT ▼ -1.61 %
25/08 31,396 GNT ▼ -0.24 %
26/08 33,299 GNT ▲ 6.06 %
27/08 34,016 GNT ▲ 2.15 %
28/08 31,736 GNT ▼ -6.7 %
29/08 30,873 GNT ▼ -2.72 %
30/08 31,303 GNT ▲ 1.39 %
31/08 32,137 GNT ▲ 2.66 %
01/09 34,714 GNT ▲ 8.02 %
02/09 34,742 GNT ▲ 0.08 %
03/09 34,716 GNT ▼ -0.07 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 Bitcoin Gold ใน Golem จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 200 Bitcoin Gold ใน Golem เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 200 Bitcoin Gold ใน Golem ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 34,698 GNT ▼ -1 %
17/08 — 23/08 35,003 GNT ▲ 0.88 %
24/08 — 30/08 31,899 GNT ▼ -8.87 %
31/08 — 06/09 29,650 GNT ▼ -7.05 %
07/09 — 13/09 27,883 GNT ▼ -5.96 %
14/09 — 20/09 44,165 GNT ▲ 58.4 %
21/09 — 27/09 39,055 GNT ▼ -11.57 %
28/09 — 04/10 37,855 GNT ▼ -3.07 %
05/10 — 11/10 35,281 GNT ▼ -6.8 %
12/10 — 18/10 37,514 GNT ▲ 6.33 %
19/10 — 25/10 39,409 GNT ▲ 5.05 %
26/10 — 01/11 39,388 GNT ▼ -0.05 %

ราคาโดยประมาณของ 200 Bitcoin Gold ใน Golem สำหรับปีหน้า*

09/2020 35,593 GNT ▲ 1.56 %
10/2020 38,589 GNT ▲ 8.42 %
11/2020 36,484 GNT ▼ -5.45 %
12/2020 40,813 GNT ▲ 11.87 %
01/2021 62,649 GNT ▲ 53.5 %
01/2021 29,499 GNT ▼ -52.91 %
03/2021 38,838 GNT ▲ 31.66 %
04/2021 40,872 GNT ▲ 5.24 %
05/2021 32,391 GNT ▼ -20.75 %
05/2021 37,767 GNT ▲ 16.6 %
06/2021 31,187 GNT ▼ -17.42 %
07/2021 33,409 GNT ▲ 7.12 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน