50 Basic Attention Token แล้วก็ KIN

ราคา 50 Basic Attention Token แล้วก็ KIN ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 07 05, 2020, คือ 1,878,844 KIN.

ราคาเท่าไหร่ 50 BAT ใน KIN?

07 05, 2020
50 BAT = 1,878,844 KIN
▼ -0.23 %
50 KIN = 0.00133061 BAT
1 BAT = 37,577 KIN

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 50 BAT ใน KIN

สถิติค่าใช้จ่าย 50 Basic Attention Token ใน KIN

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 1,566,758 KIN
ขีดสุด 2,228,604 KIN
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,963,777 KIN
90 วัน
ขั้นต่ำ 921,453 KIN
ขีดสุด 2,228,604 KIN
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,617,038 KIN
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 921,453 KIN
ขีดสุด 2,228,604 KIN
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,617,038 KIN

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 BAT แล้วก็ KIN ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (06 06, 2020 — 07 05, 2020) ราคา 50 Basic Attention Token ต่อต้าน KIN เปลี่ยนโดย -3.01% (1,937,060 KIN — 1,878,844 KIN)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 BAT แล้วก็ KIN ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 50 Basic Attention Token ต่อต้าน KIN เปลี่ยนโดย -5.61% (1,990,493 KIN — 1,878,844 KIN)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 BAT แล้วก็ KIN ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 50 Basic Attention Token ต่อต้าน KIN เปลี่ยนโดย -5.61% (1,990,493 KIN — 1,878,844 KIN)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 BAT แล้วก็ KIN ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 07 05, 2020) ราคาของ 50 Basic Attention Token ต่อต้าน KIN เปลี่ยนโดย -5.61% (1,990,493 KIN — 1,878,844 KIN)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 BAT ใน KIN

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 50 Basic Attention Token (BAT) ใน KIN (KIN) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 Basic Attention Token (BAT) ใน KIN (KIN) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 50 Basic Attention Token ใน KIN

ราคาโดยประมาณของ 50 Basic Attention Token ใน KIN สำหรับ 30 วันถัดไป*

06/07 1,973,408 KIN ▲ 5.03 %
07/07 1,960,933 KIN ▼ -0.63 %
08/07 2,086,806 KIN ▲ 6.42 %
09/07 2,227,044 KIN ▲ 6.72 %
10/07 2,162,079 KIN ▼ -2.92 %
11/07 1,989,767 KIN ▼ -7.97 %
12/07 1,803,357 KIN ▼ -9.37 %
13/07 1,872,799 KIN ▲ 3.85 %
14/07 1,954,854 KIN ▲ 4.38 %
15/07 1,825,239 KIN ▼ -6.63 %
16/07 1,844,551 KIN ▲ 1.06 %
17/07 1,925,352 KIN ▲ 4.38 %
18/07 1,871,109 KIN ▼ -2.82 %
19/07 1,804,836 KIN ▼ -3.54 %
20/07 1,783,843 KIN ▼ -1.16 %
21/07 1,875,931 KIN ▲ 5.16 %
22/07 1,982,591 KIN ▲ 5.69 %
23/07 2,026,947 KIN ▲ 2.24 %
24/07 2,023,689 KIN ▼ -0.16 %
25/07 1,987,011 KIN ▼ -1.81 %
26/07 2,119,768 KIN ▲ 6.68 %
27/07 1,805,591 KIN ▼ -14.82 %
28/07 1,370,013 KIN ▼ -24.12 %
29/07 1,813,865 KIN ▲ 32.4 %
30/07 2,077,503 KIN ▲ 14.53 %
31/07 2,078,475 KIN ▲ 0.05 %
01/08 1,959,323 KIN ▼ -5.73 %
02/08 2,026,188 KIN ▲ 3.41 %
03/08 2,048,047 KIN ▲ 1.08 %
04/08 1,978,872 KIN ▼ -3.38 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Basic Attention Token ใน KIN จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Basic Attention Token ใน KIN เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 50 Basic Attention Token ใน KIN ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

06/07 — 12/07 1,875,647 KIN ▼ -0.17 %
13/07 — 19/07 2,468,735 KIN ▲ 31.62 %
20/07 — 26/07 2,640,341 KIN ▲ 6.95 %
27/07 — 02/08 2,919,603 KIN ▲ 10.58 %
03/08 — 09/08 3,144,302 KIN ▲ 7.7 %
10/08 — 16/08 2,784,618 KIN ▼ -11.44 %
17/08 — 23/08 3,621,179 KIN ▲ 30.04 %
24/08 — 30/08 4,417,585 KIN ▲ 21.99 %
31/08 — 06/09 3,762,716 KIN ▼ -14.82 %
07/09 — 13/09 4,046,691 KIN ▲ 7.55 %
14/09 — 20/09 3,460,758 KIN ▼ -14.48 %
21/09 — 27/09 3,674,150 KIN ▲ 6.17 %

ราคาโดยประมาณของ 50 Basic Attention Token ใน KIN สำหรับปีหน้า*

08/2020 1,376,688 KIN ▼ -26.73 %
09/2020 1,809,065 KIN ▲ 31.41 %
10/2020 2,087,999 KIN ▲ 15.42 %
11/2020 1,915,888 KIN ▼ -8.24 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน