50 Ardor แล้วก็ ลิวมอลโดวา

ราคา 50 Ardor แล้วก็ ลิวมอลโดวา ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 48.06 MDL.

ราคาเท่าไหร่ 50 ARDR ใน MDL?

08 04, 2020
50 ARDR = 48.06 MDL
▲ 4.79 %
50 MDL = 52.0133 ARDR
1 ARDR = 0.96 MDL

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 50 ARDR ใน MDL

สถิติค่าใช้จ่าย 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 42.45 MDL
ขีดสุด 52.93 MDL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 47.05 MDL
90 วัน
ขั้นต่ำ 31.75 MDL
ขีดสุด 52.93 MDL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 43.12 MDL
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 28.91 MDL
ขีดสุด 52.93 MDL
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 40.83 MDL

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 ARDR แล้วก็ MDL ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 50 Ardor ต่อต้าน ลิวมอลโดวา เปลี่ยนโดย 9.69% (43.82 MDL — 48.06 MDL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 ARDR แล้วก็ MDL ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Ardor ต่อต้าน ลิวมอลโดวา เปลี่ยนโดย 38.84% (34.62 MDL — 48.06 MDL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 ARDR แล้วก็ MDL ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Ardor ต่อต้าน ลิวมอลโดวา เปลี่ยนโดย 50.4% (31.96 MDL — 48.06 MDL)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 50 ARDR แล้วก็ MDL ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 50 Ardor ต่อต้าน ลิวมอลโดวา เปลี่ยนโดย 50.4% (31.96 MDL — 48.06 MDL)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 ARDR ใน MDL

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 50 Ardor (ARDR) ใน ลิวมอลโดวา (MDL) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 50 Ardor (ARDR) ใน ลิวมอลโดวา (MDL) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา

ราคาโดยประมาณของ 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 49.08 MDL ▲ 2.12 %
06/08 49.35 MDL ▲ 0.56 %
07/08 49.55 MDL ▲ 0.4 %
08/08 50.48 MDL ▲ 1.87 %
09/08 49.56 MDL ▼ -1.82 %
10/08 50.55 MDL ▲ 2 %
11/08 50.59 MDL ▲ 0.08 %
12/08 50.87 MDL ▲ 0.54 %
13/08 49.71 MDL ▼ -2.26 %
14/08 50.17 MDL ▲ 0.92 %
15/08 55.24 MDL ▲ 10.11 %
16/08 59.61 MDL ▲ 7.9 %
17/08 57.14 MDL ▼ -4.14 %
18/08 56.24 MDL ▼ -1.58 %
19/08 57.32 MDL ▲ 1.93 %
20/08 58.77 MDL ▲ 2.53 %
21/08 59.97 MDL ▲ 2.03 %
22/08 59.6 MDL ▼ -0.62 %
23/08 59.06 MDL ▼ -0.91 %
24/08 56.93 MDL ▼ -3.6 %
25/08 55.5 MDL ▼ -2.52 %
26/08 53.2 MDL ▼ -4.14 %
27/08 53.3 MDL ▲ 0.18 %
28/08 55.64 MDL ▲ 4.4 %
29/08 57.75 MDL ▲ 3.78 %
30/08 56.88 MDL ▼ -1.5 %
31/08 56.62 MDL ▼ -0.47 %
01/09 56.47 MDL ▼ -0.27 %
02/09 55.85 MDL ▼ -1.09 %
03/09 55.41 MDL ▼ -0.79 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 46.17 MDL ▼ -3.95 %
17/08 — 23/08 45.65 MDL ▼ -1.12 %
24/08 — 30/08 47.29 MDL ▲ 3.6 %
31/08 — 06/09 49.71 MDL ▲ 5.11 %
07/09 — 13/09 51.67 MDL ▲ 3.95 %
14/09 — 20/09 43.51 MDL ▼ -15.79 %
21/09 — 27/09 45.57 MDL ▲ 4.72 %
28/09 — 04/10 46.99 MDL ▲ 3.12 %
05/10 — 11/10 50.94 MDL ▲ 8.4 %
12/10 — 18/10 45.47 MDL ▼ -10.73 %
19/10 — 25/10 46.75 MDL ▲ 2.82 %
26/10 — 01/11 46.49 MDL ▼ -0.57 %

ราคาโดยประมาณของ 50 Ardor ใน ลิวมอลโดวา สำหรับปีหน้า*

09/2020 52.71 MDL ▲ 9.65 %
10/2020 64.27 MDL ▲ 21.95 %
11/2020 63.18 MDL ▼ -1.71 %
12/2020 72.96 MDL ▲ 15.49 %
01/2021 71.47 MDL ▼ -2.05 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน