1,000 Aragon แล้วก็ Edgeless

ราคา 1,000 Aragon แล้วก็ Edgeless ขึ้นอยู่กับข้อมูลปัจจุบัน,
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 08 04, 2020, คือ 150,065 EDG.

ราคาเท่าไหร่ 1,000 ANT ใน EDG?

08 04, 2020
1,000 ANT = 150,065 EDG
▲ 0.36 %
1,000 EDG = 6.663785 ANT
1 ANT = 150.06 EDG

ประวัติการเปลี่ยนแปลงราคา 1,000 ANT ใน EDG

สถิติค่าใช้จ่าย 1,000 Aragon ใน Edgeless

เป็นเวลา 30 วัน
ขั้นต่ำ 174,640 EDG
ขีดสุด 184,340 EDG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 192,003 EDG
90 วัน
ขั้นต่ำ 157,225 EDG
ขีดสุด 203,449 EDG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 216,549 EDG
เป็นเวลา 365 วัน
ขั้นต่ำ 157,225 EDG
ขีดสุด 203,449 EDG
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 221,513 EDG

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ANT แล้วก็ EDG ใน 30 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา (07 06, 2020 — 08 04, 2020) ราคา 1,000 Aragon ต่อต้าน Edgeless เปลี่ยนโดย -6.56% (160,601 EDG — 150,065 EDG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ANT แล้วก็ EDG ใน 90 วันที่ผ่านมา

สำหรับ 90 วันล่าสุด (05 07, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Aragon ต่อต้าน Edgeless เปลี่ยนโดย 28.28% (116,981 EDG — 150,065 EDG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ANT แล้วก็ EDG ใน 365 วันที่ผ่านมา

ในช่วง 365 วันที่ผ่านมา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Aragon ต่อต้าน Edgeless เปลี่ยนโดย 46.82% (102,210 EDG — 150,065 EDG)

การเปลี่ยนแปลงในราคาของ 1,000 ANT แล้วก็ EDG ตลอดเวลา

เว็บไซต์ของเราทำงานตลอดเวลา (04 10, 2020 — 08 04, 2020) ราคาของ 1,000 Aragon ต่อต้าน Edgeless เปลี่ยนโดย 46.82% (102,210 EDG — 150,065 EDG)

แบ่งปันลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 ANT ใน EDG

หากคุณต้องการแชร์ลิงค์ไปยังค่าใช้จ่าย 1,000 Aragon (ANT) ใน Edgeless (EDG) — คัดลอกและวางรหัส HTML บนเว็บไซต์ของคุณ:

นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังค่าใช้จ่ายของ 1,000 Aragon (ANT) ใน Edgeless (EDG) บนฟอรัมคัดลอกรหัสและวางลงบนเว็บไซต์:

พยากรณ์ราคา 1,000 Aragon ใน Edgeless

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Aragon ใน Edgeless สำหรับ 30 วันถัดไป*

05/08 149,845 EDG ▼ -0.15 %
06/08 141,322 EDG ▼ -5.69 %
07/08 149,028 EDG ▲ 5.45 %
08/08 154,822 EDG ▲ 3.89 %
09/08 160,635 EDG ▲ 3.75 %
10/08 158,320 EDG ▼ -1.44 %
11/08 162,376 EDG ▲ 2.56 %
12/08 159,035 EDG ▼ -2.06 %
13/08 158,199 EDG ▼ -0.53 %
14/08 163,931 EDG ▲ 3.62 %
15/08 134,210 EDG ▼ -18.13 %
16/08 94,718 EDG ▼ -29.43 %
17/08 92,471 EDG ▼ -2.37 %
18/08 100,131 EDG ▲ 8.28 %
19/08 99,200 EDG ▼ -0.93 %
20/08 106,164 EDG ▲ 7.02 %
21/08 116,889 EDG ▲ 10.1 %
22/08 125,068 EDG ▲ 7 %
23/08 130,342 EDG ▲ 4.22 %
24/08 116,108 EDG ▼ -10.92 %
25/08 132,679 EDG ▲ 14.27 %
26/08 122,929 EDG ▼ -7.35 %
27/08 107,654 EDG ▼ -12.43 %
28/08 120,270 EDG ▲ 11.72 %
29/08 115,578 EDG ▼ -3.9 %
30/08 122,814 EDG ▲ 6.26 %
31/08 130,317 EDG ▲ 6.11 %
01/09 139,138 EDG ▲ 6.77 %
02/09 137,813 EDG ▼ -0.95 %
03/09 191,111 EDG ▲ 38.67 %

* — การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Aragon ใน Edgeless จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจากข้อมูลสถิติแนวโน้มทั่วโลกและข่าวธุรกิจที่สำคัญ. การคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของ 1,000 Aragon ใน Edgeless เป็นเวลา 30 วัน 3 เดือนและหนึ่งปีทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย.

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Aragon ใน Edgeless ในอีก 3 เดือนข้างหน้า*

10/08 — 16/08 153,514 EDG ▲ 2.3 %
17/08 — 23/08 151,992 EDG ▼ -0.99 %
24/08 — 30/08 171,552 EDG ▲ 12.87 %
31/08 — 06/09 213,926 EDG ▲ 24.7 %
07/09 — 13/09 240,674 EDG ▲ 12.5 %
14/09 — 20/09 146,349 EDG ▼ -39.19 %
21/09 — 27/09 147,566 EDG ▲ 0.83 %
28/09 — 04/10 163,256 EDG ▲ 10.63 %
05/10 — 11/10 116,835 EDG ▼ -28.43 %
12/10 — 18/10 150,048 EDG ▲ 28.43 %
19/10 — 25/10 158,073 EDG ▲ 5.35 %
26/10 — 01/11 201,993 EDG ▲ 27.78 %

ราคาโดยประมาณของ 1,000 Aragon ใน Edgeless สำหรับปีหน้า*

09/2020 156,875 EDG ▲ 4.54 %
10/2020 114,187 EDG ▼ -27.21 %
11/2020 130,308 EDG ▲ 14.12 %
12/2020 120,555 EDG ▼ -7.48 %
01/2021 164,276 EDG ▲ 36.27 %

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

การคาดการณ์ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมืออาชีพของเรา นี่เป็นเพียงไม่กี่คน:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, นักวิเคราะห์ตะกั่ว
David Bailey David Bailey กรรมการผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Anthony Glenn Anthony Glenn รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
Joseph Hensley Joseph Hensley ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและตราสารทุน